ΠΑΤΡΑ : Μήνυμα της Πρυτανείας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ξεκινά μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον και σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα οικονομικά προβλήματα, η απουσία μέχρι σήμερα χρηματοδότησης μέσω τακτικού προϋπολογι-σμού για το έτος 2015, τα προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές, η μη προκήρυξη νέων θέσεων Καθηγητών και Λεκτόρων από το 2009, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση διορισμού των ήδη εκλεγμένων, αποτελούν δεδομένα που δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για την Εκπαίδευση, την έρευνα και την αναπτυξιακή πολιτική του Πανεπιστημίου.


Παρόλα αυτά, με απόλυτη επίγνωση της τρέχουσας κατάστασης και υψηλό αίσθημα ευθύνης και υποχρέωσης προς την πενηντάχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου, συνεχί-ζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημά-των, πάντα σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και όλα τα μέλη της κοινότητάς μας.

Επιμένουμε ότι άμεση προτεραιότητά μας είναι η εκπαίδευση και η καθημερινότητα των φοιτητών μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση ζητάμε την συμμετοχή όλων.

 Η πάγια θέση της Πρυτανείας είναι ότι, σε περιόδους κρίσης, το Πανεπιστήμιο οφείλει να προασπίζεται Θεσμούς και Ακαδημαϊκές αξίες και να διατηρεί τους υψηλούς στόχους του, τώρα πιο συντεταγμένα από ποτέ. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ρηξικέλευθες λύσεις παρά μόνο ορθολογικές, που προκύπτουν μέσα από τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο, τη συλλογικότητα, τις συνέργειες και τις συναινέσεις. Το όραμά μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε συνεχίζει να εκφράζεται με τις λέξεις: Αριστεία, Διαφάνεια, Ακαδημαϊκότητα, Δημοκρατία.

Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε δίπλα μας και για το νέο Ακαδημαϊκό έτος προκειμένου όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα, αλλά να οραματιστούμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης. Η εύρυθμη λειτουργία και των είκοσι τεσσάρων Τμημάτων μας με απόλυτα Ακαδημαϊκό τρόπο, η αποκατάσταση της διοικητικής λειτουργίας μετά την επιστροφή των διοικητικών υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, η φροντίδα της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, η ορθολογική χρήση των πόρων του Πανεπιστημίου, η συντήρηση και ο ευπρεπισμός των εγκαταστάσεων σε Πάτρα και Αγρίνιο, η εξωστρέφεια και η ανοικτή πληροφόρηση, η συνεχής παρουσία του Πανεπιστημίου μας στο διεθνές γίγνεσθαι και, τέλος, η πρώτη ιδρυματική εξωτερική αξιολόγηση με διεθνείς κριτές, αποτελούν μερικές από τις κυρίαρχες προτεραιότητες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Εκτός αυτών η Πρυτανεία στοχεύει σε αναπτυξιακά έργα που θα σας ανακοινωθούν μαζί με τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς, τον Δεκέμβριο του 2015.

Η Πρυτανεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία και η δυναμική του Πανεπιστημίου Πατρών. Με την απόλυτη πεποίθηση ότι μόνο η συλλογικότητα, η διαφάνεια και οι δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να αποτελούν τους άξονες δράσης, σας καλούμε όλες και όλους να σταθείτε δίπλα μας με προτάσεις και κριτική στην προάσπιση και την ενδυνάμωση του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά !

Πάτρα, 1 Σεπτεμβρίου 2015


Η Πρύτανις
Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως
Νικόλαος Καραμάνος
Δημοσθένης Πολύζος
Γεώργιος Αγγελόπουλος
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου