ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Εκδήλωση Δικτύωσης Επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου «ACCESS: Facilitating Greek and Albanian MSMEsAccess to New Financial Tools», που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης – Μέτρο 1.1: Προώθηση Επιχειρηματικότητας του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία», την Εκδήλωση Δικτύωσης Επιχειρήσεων. Συντονιστής του έργου είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και εταίροι του είναι το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου και η εταιρία EuroPartners Development από την Αλβανία. 
 

Το έργο ACCESS έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης Ελληνικών και Αλβανικών ΠΜΕ/ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να αναπτυχθούν, να επενδύσουν σε καινοτομικές δραστηριότητες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Η επίτευξη αυτού του στόχου βασίζεται στην κεντρική ιδέα του έργου που είναι η δικτύωση οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως είναι τα επιμελητήρια, από την επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία καθώς και στις επιμέρους δράσεις που αναφέρονται στον εξοπλισμό τους με τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία (offline-online) ώστε να υποστηρίξουν την πρόσβαση των ΠΜΕ/ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής σε  σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Εκδήλωση Δικτύωσης Επιχειρήσεων αποτελεί το επίκεντρο των δράσεων δικτύωσης και φιλοδοξεί να φέρει κοντά επιχειρήσεις, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, δημόσιους φορείς, επενδυτές και άλλους σχετικούς οργανισμούς της διασυνοριακής περιοχής.
Η Εκδήλωση διοργανώνεται σε δύο ημέρες και πιο συγκεκριμένα, στις 16/9/2015, από τις 17:15 έως τις 20:00, όπου θα γίνει παρουσίαση του έργου και κάποιων βασικών αποτελεσμάτων του, και στις 17/9/2015, από τις 11:30 έως τις 13:00, όπου θα οργανωθεί ένα στρογγυλό τραπέζι για να συζητηθούν οι στρατηγικές και οι προοπτικές των μικροχρηματοδοτήσεων στη διασυνοριακή περιοχή.
Ο χώρος διοργάνωσης της εκδήλωσης είναι το ξενοδοχείο Grand Serai Congress & Spa, στα Ιωάννινα, ενώ η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου