ΠΑΤΡΑ : Δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγουΑπόφαση Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΕ για το Θαλάσσιο Μέτωπο της Πάτρας
 Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας αφού εξέτασε το κείμενο που εδόθη στους τοπικούς φορείς προς διαβούλευση, σχετικά με το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας αλλά και την εξέλιξη σημαντικών γεγονότων τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτό κατέληξε στην εξής απόφαση.
Το κείμενο το οποίο εδόθη από τον αρμόδιο Υπουργό προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου μιας και αναιρεί την οποιαδήποτε προοπτική για την οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου προς το Δήμο Πατρέων, αίτημα το οποίο το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας έχει αναδείξει, προσδιορίσει και υπερασπιστεί με συνέπεια και επιστημονική τεκμηρίωση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το προς διαβούλευση κείμενο:
1.    Συνομολογεί όλα αυτά που έχει προσδιορίσει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ως προαπαιτούμενα για την οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου προς το Δήμο Πατρέων και δεν έχουν, όμως, γίνει από καμία Κυβέρνηση.
2.    Αποτελεί υπαναχώρηση από την πρότερη κατάσταση όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με τη Σύμβαση Παραχώρησης ως προς τα δικαιώματα του Δήμου Πατρέων στη χρήση και εκμετάλλευση του Θαλασσίου Μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κείμενο αφορά σε Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του ΟΛΠΑ και του Δήμου Πατρέων. Είναι εξίσου χαρακτηριστικό ότι μέσω αυτής ο Δήμος Πατρέων καλείται να συνομολογήσει σε όλα τα παραπάνω αλλά και να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει από την προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης.
3.    Θα μπορούσε να ειδωθεί ως μια προωθημένη συνομολόγηση Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του ΟΛΠΑ Α.Ε απέναντι στην πόλη των Πατρών μιας και ορίζει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (500,000 €/έτος) το οποίο σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων θα δαπανάται από τον ΟΛΠΑ Α.Ε σε δράσεις συντήρησης, κατασκευών και αναπλάσεων οι οποίες, εν πολλοίς, είχαν περιγραφεί από τη Διοίκηση του ΟΛΠΑ και είχαν υποστηριχθεί από την τότε Κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2013.
4.    Αμφισβητεί τη δυνατότητα και την ικανότητα του Δήμου Πατρέων να εισπράττει έσοδα που αναλογούν από την παραχώρηση χώρων.
5.    Δημιουργεί μια αδύναμη αλλά και ασαφή δέσμευση από πλευράς Κυβέρνησης για τη μη παραχώρηση των συγκεκριμένων εκτάσεων μέσω ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση μιας και μια δήλωση προγραμματικής συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τη βαρύτητα νόμου.

Πέραν αυτών το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι:

α. Οι αρνητικές προοπτικές για την κατασκευή του Εμπορευματικού Τμήματος στο Νέο Λιμένα Πατρών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αλλά και στο συνολικό σχεδιασμό του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας.
β. Η έλλειψη διαβούλευσης και διαλόγου σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας σχετικά με το Master Plan που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή από τον ΟΛΠΑ Α.Ε δημιουργεί κλίμα καχυποψίας και δυναμιτίζει την οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο.
γ. Η παρελκυστική διελκυστίνδα μεταξύ της ΕΡΓ.Ο.Σ.Ε και του Ο.Σ.Ε σχετικά με την ανάθεση και εκπόνηση μελέτης για τη διέλευση του τρένου από το συνεκτικό αστικό ιστό της Πάτρας οδηγεί ήδη σε σοβαρές καθυστερήσεις από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, γεγονός το οποίο, δια της ήσσονος προσπάθειας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επιβολή επιφανειακής χάραξης της διερχόμενης γραμμής.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με το συνεχές επιστημονικό του έργο έχει αναδείξει με σαφήνεια ότι:
ü  Ο χερσαίος χώρος του θαλασσίου μετώπου πρέπει να ανακτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και να παραχωρηθεί, οριστικά, στο Δήμο Πατρέων ώστε να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί στους πολίτες της.
ü  Απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων σχεδίων αστικής σύνθεσης, δηλαδή συνδυασμός πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής μελέτης του δημόσιου χώρου μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις διαχειριστικές δυνατότητες του Δήμου Πατρέων και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ο σχετικός σχεδιασμός οφείλει να αφορά στο σύνολο του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας.
ü  Ο σχεδιασμός διέλευσης της σιδηροδρομικής γραμμής από το συνεκτικό αστικό ιστό της πόλης οφείλει να έρθει σε αρμονία με τον παραπάνω σχεδιασμό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση της απελευθέρωσης του Παραθαλάσσιου Μετώπου της Πάτρας, δεν δίστασε να έρθει σε σφοδρή σύγκρουση με όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες, ευθέως ή πλαγίως, υπονόμευαν την προοπτική της πόλης και των πολιτών της να ανακτήσουν ελεύθερη πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο, είτε αμφισβητώντας τη δυνατότητα του Δήμου Πατρέων να το διαχειριστεί είτε προωθώντας συντεχνιακού τύπου συμφέροντα.
Σε αυτό το δρόμο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος θα εξακολουθήσει να παρεμβαίνει με θετική συνεισφορά στους Φορείς της Πολιτείας αλλά και της Κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ

Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου