ΠΑΤΡΑ : Εδώ ...ΠανεπιστήμιοΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με το ΚΕΚ του Ιδρύματος, προγραμματίζει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών του. Στόχος μας είναι η επικαιροποίηση, η βελτίωση, αλλά και η συνεχής αναβάθμιση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, άμεσα αξιοποιήσιμες στο έργο που παρέχει στο Πανεπιστήμιό μας. Ειδικότερα, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω σεμινάρια:


1.    Από 14 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρες 9:00 – 15:00), έντεκα (11) στελέχη των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών θα εκπαιδευτούν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου Πατρών (Α΄ Κτήριο Διοίκησης [Πρυτανεία] – Ισόγειο – Πανεπιστημιούπολη 26500, Ρίο Πάτρα), υπό την ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

2.    Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών στην εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος. Το σεμινάριο θα διενεργηθεί σε δύο εβδομαδιαίους κύκλους (της γενικής και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης), στο χώρο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Πανεπιστημίου Πατρών (Α’ Κτήριο Διοίκησης [Πρυτανεία] – Ισόγειο – Πανεπιστημιούπολη 26500, Ρίο Πάτρα), υπό την ευθύνη και το συντονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και εισηγητές Καθηγητές και εξειδικευμένους συνεργάτες του Ιδρύματος.


ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΒΚΠ)

1. Διεθνής Κατάταξη για τη «ΝΗΜΕΡΤΗ»
Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 323ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2193 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε ¾σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων (έκδοση Ιουλίου 2015)¾ το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών «Νημερτής». Παράλληλα, στη συνολική λίστα αποθετηρίων, στην οποία συμμετέχουν και τα θεματικά αποθετήρια, η Νημερτής κατατάσσεται 338η στα 2280 αποθετήρια. Η πορεία του «Νημερτής» είναι ανοδική (έχει βελτιωθεί κατά 28 θέσεις από την αντίστοιχη κατάταξη του προηγούμενου εξαμήνου) και για μια ακόμη φορά παραμένει το πρώτο αποθετήριο στην Ελλάδα, θέση που κατέχει συνεπώς από το 2010. Η Νημερτής (http://nemertes.lis.upatras.gr) είναι η βάση δεδομένων που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί υπό τη φροντίδα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Συλλέγει, φυλάσσει και διαθέτει στο ευρύ κοινό τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, τις τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και τις δημοσιεύσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

2. Διεθνής Εβδομάδα Κινητικότητας

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η τρίτη εβδομάδα κινητικότητας προσωπικού Βιβλιοθήκων που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας (International Staff Week). Στο πλαίσιο της δράσης επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών δεκαπέντε βιβλιοθηκονόμοι από όλη την Ευρώπη για να αποκτήσουν γνώσεις και να μοιραστούν καλές πρακτικές των σύγχρονων ακαδημαϊκών και ερευνητικών Βιβλιοθηκών. Το πρόγραμμα της εβδομάδας κάλυψε τόσο τις απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες, όσο και τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον ελληνικό πολιτισμό και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο αριθμός των χωρών που συμμετείχαν ήταν για μια ακόμη φορά μεγάλος και περιέλαβε χώρες όπως Πολωνία, Βέλγιο, Τουρκία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Κροατία, Γερμανία, Σουηδία και Φιλανδία, ενώ οι δράσεις της επεκτάθηκαν, πέρα από τις εγκαταστάσεις της ΒΚΠ, στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας, στο Μουσείο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες ενεργητικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας και υποστηρίχθηκε από το Έργο Erasmus+.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΑΝ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Η υποστήριξη της οικογένειας του Ανδρέα Μεντζελόπουλου στο Πανεπιστήμιό μας συνεχίζεται και αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δέκα (10) φοιτητών που έλαβαν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Β. Αμερική, ενώ προκηρύχθηκαν ήδη και οι υποτροφίες εσωτερικού, που αφορούν τόσο σε προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.upatras.gr/el/node/5403. Λεπτομέρειες για το σύνολο των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» υπάρχουν στον δικτυακό τόπο: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΚΕ
Ο ετήσιος απολογισμός του ΕΛΚΕ της Επιτροπής Ερευνών και της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για το οικονομικό έτος 2014 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://research.upatras.gr/el/node/194. H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να γνωστοποιήσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και γενικότερα ζητήματα λειτουργίας και τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΕΛΚΕ κατά το έτος 2014. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση αυτή αφορούν τη θητεία και των δύο Προέδρων, τόσο του Καθ. Δ. Πολύζου, ως Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης (από τον Σεπτέμβριο 2014), όσο και του Καθ. Νικόλαου Αβούρη, που άσκησε καθήκοντα προέδρου του ΕΛΚΕ από 1/1 έως 31/8/2014.


ΤΟ ΚΕΔΜΟΠ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-13/9/2015) συμμετέχουν, για πρώτη φορά φέτος, το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή» και η ομάδα «How you can save a life», σε μία κοινή δράση προώθησης του μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού. Την ομάδα αποτελούν οι φοιτήτριες Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεωργία Πιτσάβα και Άντρια Κωνσταντίνου, υπότροφοι του προγράμματος υποτροφιών Αγγελοπούλου - CGIU (Clinton Global Initiative University) με το σχέδιο δράσης «How you can save a life», το οποίο έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και τη διεύρυνση της εθνικής μας δεξαμενής δοτών, σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή». Σας περιμένουμε: Περίπτερο Νο 5, Σταντ 2 !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου