"Ευρω-μεσογειακό Δίκτυο Νέων της Κοινωνίας των Πολιτών"Το πρόγραμμα «Ευρω-μεσογειακό Δίκτυο Νέων της Κοινωνίας των Πολιτών» φιλοξενήθηκε και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα από τις 15 έως τις 21 Οκτωβρίου, 2017  υπό το συντονισμό της Ε.Κ.Ο. ( ΌΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ) στο πλαίσιο του Erasmus + KA1, ως μία διακρατική πρωτοβουλία για εβδομήντα δύο (72) νέους ηλικίας 18-30 ετών. Συμμετείχαν έντεκα  διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Τυνησία, και Τουρκία).

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν πολλαπλοί. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιδιώχθηκε να ενισχυθεί η συνείδηση των νέων από ευρωπαϊκές και άλλες μεσογειακές χώρες ως προς το ρόλο τους στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Ο απώτερος στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα δυναμικό και βιώσιμο δίκτυο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που θα διασφαλίζει μία δια βίου συνεργασία κοινών πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων, κατάρτισης και συνεχιζόμενης δικτύωσης σε μείζονα θέματα δημοκρατικής ενίσχυσης, καταπολέμησης της βίας και της ξενοφοβίας, και της κοινωνικής κρίσης, προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαντική ακόμη επιδίωξη του προγράμματος ήταν η έναρξη  ώριμου διαλόγου σχετικά με τα οργανωτικά ζητήματα, τις προκλήσεις, τα οφέλη και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη δημιουργία και λειτουργία αυτού του Δικτύου καθώς και η διερεύνηση μελλοντικών έργων. 
Οι πολιτιστικές επισκέψεις που διοργανώθηκαν στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και ξενάγηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρείχαν στους συμμετέχοντες μία σημαντική εικόνα του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας, του πολιτικού συστήματος και της καθημερινής κοινωνικοοικονομικής ζωής των Αθηναίων. Διοργανώθηκαν ακόμη πολλές διαπολιτισμικές βραδιές από κάθε ομάδα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία  να εκτιμήσουν την κουλτούρα του κάθε εταίρου. Μία εμπειρία που συμμερίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν η ανακάλυψη πολλών ομοιοτήτων μεταξύ των πολιτισμών των οργανώσεων που μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά  με βάση το σεβασμό και τις φιλίες που αναπτύσσονται μέσα από ισότιμες και δημοκρατικές διαδικασίες.
Όλοι οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν με μεγάλη επιτυχία καθώς υπογράφτηκε μεταξύ των εταίρων ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας ενός βιώσιμου και αναγνωρίσιμου Δικτύου Οργανισμών με παρόμοιες ιδέες και προσδοκίες. Οι εκπρόσωποι όλων των συμμετεχουσών οργανώσεων συμφωνώντας και υπογράφοντας έδωσαν στο Δίκτυο το όνομα Y-NEMO. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για μελλοντικά προγράμματα με παρόμοιο περιεχόμενο, καθώς η εμπειρία από το EuroMed θεωρήθηκε εξαιρετικά πολύτιμη για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου