ΠΑΤΡΑ : Εκδήλωση εορτασμού των 50 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (1967-2017)

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών εορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του (1967-2017) και διοργανώνει την ανοιχτή κεντρική εκδήλωση εορτασμού στο Μικρό Αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών την 28η Μαρτίου 2017 και ώρα 7μμ.
Η προσφορά του Τμήματος αυτά τα 50 χρόνια λειτουργίας του στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Κοινωνία είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη, λόγω των σημαντικότατων επιτευγμάτων του σε όλους αυτούς τους τομείς. Αδιάψευστη απόδειξη αυτής της προσφοράς είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι διαπρέπουν στη ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και κοινωνικό πεδίο στην Ελλάδα και διεθνώς. 


Η πολύ υψηλή θέση του Τμήματος στις διεθνείς κατατάξεις των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων παγκοσμίως,  επιβεβαιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα, παρά τις γνωστές αντιξοότητες στη χώρα μας. Η προσέλκυση σημαντικών πόρων από ανταγωνιστικά ελληνικές και διεθνείς δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης τεκμηριώνει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εκπονούμενης έρευνας τυγχάνουν ευρύτατου ενδιαφέροντος, αποτελώντας μια σημαντική πηγή τεχνογνωσίας σε μια πληθώρα επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων.
Το όραμα του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της εκπονούμενης έρευνας, με εξέχοντα στόχο να κατέχει πάντα μια διακριτή και αναγνωρίσιμη θέση μεταξύ των γνωστών και πρωτοπόρων Ιδρυμάτων του διεθνούς ακαδημαϊκού στερεώματος, προς όφελος των αποφοίτων μας, αλλά και της χώρας. Συμπληρώνοντας, μάλιστα, τα 50 χρόνια λειτουργίας του, ευελπιστούμε ότι μαζί με τους αποφοίτους μας μπορούμε να διεκδικούμε αποδεδειγμένα πλέον αριστεία Παιδείας για το ευδαιμονείν της κοινωνίας,  με καθοριστική τη συμβολή μας στην τεχνολογική ανάπτυξη του τόπου. Η πολύ υψηλή ποιότητα των φοιτητών και του ακαδημαϊκού μας προσωπικού εγγυάται ότι το όραμα μας αυτό είναι απόλυτα ρεαλιστικό και βιώσιμο σε βάθος χρόνου.
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την αρχή των δράσεων εορτασμού για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, οι οποίες θα συνεχιστούν ποικιλοτρόπως όλο το χρόνο και θα κορυφωθούν με το Συνέδριο Αποφοίτων του Τμήματος στο τέλος του έτους.
                        
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Σταύρος Α. Κουμπιάς
Πρόεδρος του Τμήματος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου