ΠΑΤΡΑ : Σύσκεψη για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδοςΣύσκεψη με στόχο το συντονισμό ενεργειών προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, αλλά και τη συνεργασία για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων  (Ε.Κοιν) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. «Μας δίνετε η δυνατότητα να προετοιμάσουμε τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν) με μορφή αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, με στόχο τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα  με την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ψηφιακών μετρητών ενέργειας (έξυπνοι μετρητές) σε υφιστάμενες Υποδομές. Στοχεύουμε στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Μπαλαμπάνης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση και αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα μέλη της Ε.Κοιν., όπως  να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να περιορίσουν δραστικά το κόστος  ρεύματος. Επίσης, να πουλούν ή να ιδιοκαταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, αφού πρώτα καταγράφηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί από κάθε πλευρά στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Προγραμματική Σύμβαση που έχει συναφθεί  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήματα Δυτικής Ελλάδας και. Αιτωλοακαρνανίας) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τo «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας», με στόχο την εκπόνηση προκαταρκτικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων για τα δημόσια κτίρια.

«Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον είναι καθοριστικές» τόνισε ο  κ.  Μπαλαμπάνης, προσθέτοντας ότι τα ενεργειακά δίκτυα περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή για το 2018.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας Πανεπιστημίου Πατρών  καθηγητής Γεώργιος Αγγελόπουλος, ο Αν. Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Καθηγητής Γεώργιος Σαλάχας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Αϊβαλής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανός Μπλέτσας. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχαν ακόμη οι Γιώργος Θωμόπουλος και Αγγελική Χριστογέρου, συνεργάτες του Αναπληρωτή Πρυτάνεως, ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας - Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιώργος Παπασταματίου και η Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Μαρία Μακρή και ο επιστημονικός συνεργάτης της ΠΔΕ Βαγγέλης  Καραχάλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου