ΠΑΤΡΑ : Εντονες αναταράξεις εν οψει Παράκτιων Αγώνων.


Ο Εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων  στην Οργανωτική Επιτροπή των Παράκτιων Μεσογειακών  Αγώνων Πάτρα 2019, Τάκης Πετρόπουλος, απέστειλε στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρο Μενεγή επιστολή, στην οποία εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για την πορεία οργάνωσης των αγώνων.
Στην επιστολή που ο κ. Πετρόπουλος κοινοποιεί στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη, στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στη ΔΕΜΑ (Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων) και στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε
Από τη θέση του εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στην Οργανωτική Επιτροπή των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019, υποχρεώνομαι  να αποστείλω την παρούσα, για να εκφράσω τις έντονες πλέον ανησυχίες μου για την πορεία οργάνωσης των Αγώνων. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει μιας και η Οργανωτική Επιτροπή δεν συνεδριάζει αλλά και δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική τηλεφωνική έστω συνεννόηση μας.


Η πρωτοβουλία να οργανώσετε αποστολή στην Ταραγόνα για να εκπροσωπήσει την πόλη μας ως διοργανώτρια των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2019, ερήμην του Δήμου Πατρέων, που έχει συνάψει το συμβόλαιο ανάληψης των Αγώνων με την Διεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) και της   Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, είναι ακατανόητη. Μία τέτοια ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αποδεκτή από το Δήμο Πατρέων και συνιστά απόπειρα και τυπικής πλέον κατάργησης του θεσμικού οργάνου που  έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της προετοιμασίας και οργάνωσης των Αγώνων.
Έχοντας και την έξωθεν καλή μαρτυρία της καλής θέλησης και των καλών προθέσεων του Δήμου Πατρέων για ειλικρινή συνεργασία, πέρα των εύλογων ερωτημάτων που εγείρονται γύρω από τους σκοπούς της αποστολής και κατά πόσο αυτοί επιτεύχθηκαν, σας επισημαίνω, ,  ότι αν σκοπεύετε να λειτουργήσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, βρισκόσαστε σε λάθος πόλη και σας συνιστώ με έμφαση να μην διανοηθείτε να επαναλάβετε παρόμοια ενέργεια  γιατί η ανοχή μας θα είναι πλέον μηδενική.
Στο τέλος Ιανουαρίου τρέχοντος έτους δηλ. πριν πέντε μήνες ο Υφυπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής. Έκτοτε το συγκεκριμένο θεσμικό όργανο συνεδρίασε μόλις δύο φορές.  Από τη δεύτερη δε συνεδρίαση έχουν παρέλθει τρεις μήνες, χωρίς να γνωρίζουν  η Οργανωτική Επιτροπή και ο Δήμος Πατρέων δηλ. οι θεσμικά και αποκλειστικά αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την προετοιμασία και οργάνωση των Αγώνων αν η Κυβέρνηση είναι σε θέση να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και με ποιον «μαγικό» τρόπο θα το κάνει πλέον αυτό, αφού αδιαμφισβήτητα έχουν ξεπεραστεί προ πολλού και τα τελευταία χρονικά περιθώρια.
Στο διάστημα αυτό ο Δήμαρχος Πατρέων έγκαιρα δια επιστολών του προς τον Υπουργό Αθλητισμού εξέφρασε τις ανησυχίες του και την αγωνία του για την χαρακτηριστική καθυστέρηση της Κυβέρνησης να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα για να ξεκινήσει η διαδικασία  προετοιμασίας και οργάνωσης των Αγώνων.
Στη δεύτερη και τελευταία συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2018, είχε επισημανθεί από όλες τις πλευρές ότι μέχρι τέλος Ιουλίου τρέχοντος έτους θα έπρεπε ανυπερθέτως να έχει ολοκληρωθεί το master plan των αγώνων. Μπήκαμε αισίως στον Ιούλιο και όχι μόνο δεν έχει  ξεκινήσει καν η εκπόνηση master plan, όχι μόνο δεν έχει συγκροτηθεί η τεχνοκρατική Ομάδα Έργου, όχι μόνο δεν έχει προσληφθεί ο project manager, αλλά ούτε καν γνωρίζουμε αν έχει εξασφαλιστεί η εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του. Σας είχαμε επισημάνει έγκαιρα τους κινδύνους της εναπόθεσης όλων των ελπίδων χρηματοδότησης του σε χορηγούς και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.
Επιπλέον δεν έχει υλοποιηθεί η χρηματοδότηση της διοικητικής υποστήριξης της Οργανωτικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να έχει περιέλθει σε προκλητική αδράνεια, αντί να βρίσκεται σε πυρετώδη λειτουργία και δράση. Τα δε γραφεία της στο Κολυμβητήριο Πεπανός παραμένουν ερμητικά κλειστά  και ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
Όπως επισημάνθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής η εκπόνηση του master plan ενός τέτοιου διεθνούς αθλητικού γεγονότος απαιτεί κατ’ ελάχιστον τέσσερις μήνες  εντατικής δουλειάς πολυπληθούς Ομάδας Έργου. Αυτό σημαίνει ότι κι αν ακόμη δρομολογηθούν σήμερα οι προβλεπόμενες διαδικασίες (πρόσληψη  project manager και Ομάδας Έργου) το συντομότερο που μπορεί  να ολοκληρωθεί το master plan είναι στα μέσα Νοέμβρη 2018.
Το Χρονικό διάστημα των δέκα μηνών που απομένει μέχρι την τέλεση των Αγώνων στα τέλη Αυγούστου 2019 είναι ανεπαρκές, καθώς οι διαγωνισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους θα είναι διεθνείς, απαιτούν έξι μήνες ή και εννέα σε περίπτωση έγκυρων ενστάσεων, η κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτεί τουλάχιστον τρεις μήνες και θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες δύο μήνες πριν την τέλεση των Αγώνων για την πραγματοποίηση των αναγκαίων test events.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η προετοιμασία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Νέων που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας ξεκίνησε πριν ενάμισι χρόνο, παρ’ όλο που οι αθλητικές εγκαταστάσεις υπήρχαν.
Επειδή όλα αυτά τα επισήμανε ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης στην τελευταία επιστολή του προς τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη χωρίς να λάβει ποτέ επίσημη απάντηση και στην πόλη διαχέεται πλέον η ανησυχία να μην ωφεληθεί απολύτως τίποτα από τους Αγώνες, αλλά και  αν ακόμη κατορθώσουμε να τους οργανώσουμε να το κάνουμε κακήν  κακώς  με προχειρότητα και να εκτεθούμε ανεπανόρθωτα, σας ρωτάω :
1.               Όσον αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση των Αγώνων
-                   Πότε και πως θα κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα αν θα κατασκευαστεί το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στο πρώην κολυμβητήριο Αγυιάς όπως έχει συμφωνηθεί?
-                   Πότε και πως θα γίνουν οι προμήθειες?
-                   Πότε θα είναι έτοιμο το σχέδιο οργάνωσης των Αγώνων?
-                   Πότε θα γνωρίζουμε τον ακριβή προϋπολογισμό της διοργάνωσης?
-                   Πως θα διαχειριστούμε το θέμα της διαμονής των 2 χιλ. περίπου αθλητών, προπονητών, συνοδών, κριτών και διαιτητών?
-                   Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα προβολής των Αγώνων?
2.               Όσον αφορά στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων
-                   Ποιος και με ποιον τρόπο μέχρι τώρα ασχολείται με την προετοιμασία και την οργάνωση των Αγώνων, αφού έχει «αποκλειστεί» η Οργανωτική Επιτροπή?
-                   Πότε θα διαμορφωθεί το οργανόγραμμα της Οργανωτικής Επιτροπής που θα καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κι ευθύνες των μελών της και τις λειτουργικές διαδικασίες;
-                   Ποιες είναι οι κλεισμένες χορηγίες για τις οποίες διαβεβαιώνετε τη ΔΕΜΑ, ποιος τις ενέκρινε και υπό ποίους όρους, χωρίς να γνωρίζει τίποτα η Οργανωτική Επιτροπή;
-                   Ποιος αποφάσισε την αποστολή στην Ταραγόνα για την προώθηση της διοργάνωσης, καθόρισε τη σύνθεση της (χωρίς να προβλέψει αθλητικό πρεσβευτή),  χωρίς να αξιοποιηθεί η παρουσία τριών πρωταθλητών μας (Δράκου, Βουρνά, Ηλιόπουλος), τον τρόπο της (μη) παρουσίασης της πόλης, υπήρχε υλικό προβολής κι αν ναι ποιος το επέλεξε χωρίς να ζητήσει καν τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων?
Κύριε Πρόεδρε,
επειδή η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων έχει μετατραπεί σε καλλωπιστικό  στοιχείο,  γεγονός που προσβάλλει και τα μέλη της, συμπολίτες με σημαντική διαδρομή και προσωπική ιστορία στην πόλη, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο,  σας δηλώνω με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι τόσο ως φυσικό πρόσωπο, όσο κυρίως εκπροσωπώντας το Δήμο Πατρέων δεν προτίθεμαι να δεχτώ στο μέλλον παρόμοιες πρακτικές, την παράκαμψη και υποβάθμιση της Οργανωτικής Επιτροπής κι εν πάσει περιπτώσει αυτό τον τρόπο (μη) λειτουργίας της, που μέχρι τώρα έχετε επιλέξει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου