ΙΩΑΝΝΙΝΑ Το Επιμελητήριο θα τεθεί Συνδικαιούχος στην Πρόταση που θα υποβληθεί από το Δήμο στο μέτρο με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».


Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα τεθεί Συνδικαιούχος στην Πρόταση που θα υποβληθεί από το Δήμο Ιωαννιτών, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο μέτρο με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Την απόφαση έλαβε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου κ. Ιωάννη Μήτση. Το έργο αφορά τη δημιουργία «Open Mall», εντός της πόλεως των Ιωαννίνων. 


Η σχετική προκήρυξη προβλέπει την υποβολή πρότασης από ΟΤΑ α΄ βαθμού ως δικαιούχο και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στην πρόταση, του οικείου Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής ως συνδικαιούχου, πρόσκληση στο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης.

Με δεδομένη την αρνητική απάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στην πρόσκληση του Δήμου Ιωαννιτών (υπ’ αριθμ. ΑΠ:0009 της 14/09/2018), το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα συμπράξει με το Δήμο Ιωαννιτών, για την υποβολή και υλοποίηση της Πρότασης, την ωρίμανση της οποίας έχει ήδη αναλάβει ο προαναφερθείς ΟΤΑ.

Στη διάρκεια συνάντησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Μήτση και Μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με τον Αντιδήμαρχο κ. Θανάση Μανταλόβα και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Δήμου Ιωαννιτών, έγινε ενημέρωση για την Πρόταση που μελετά ο Δήμος, μέσα στο πλαίσιο των αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας και των χωρικών περιορισμών που θέτει η προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ως προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης, μελετάται η περιοχή που ενώνει το νέο με το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ανέλαβε το έργο της ενημέρωσης των Επιχειρήσεων-Μελών του που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης, καθώς πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

-           η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων και
-          η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της προκήρυξης διακρίνονται σε παρεμβάσεις για:
α) «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» που είναι δαπάνες εκσυγχρονισμού των υποδομών (κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων, αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής κτλ.),

β) «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» (συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού, αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων) και για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» (προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτώνχωρίς αντίτιμο, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων κτλ.),

γ) «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» (προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων, ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων, προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών), για την οποία προβλέπεται η επιχορήγηση κάθε επιχείρησης με 2.000 ευρώ και

δ) «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» (συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας κτλ.).

Η προϋπόθεση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα ποσοστά που προαναφέρθηκαν, είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή της πρότασης, από μέρους του δικαιούχου του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου