Πέτρος Τατούλης «Με 10 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν δημιουργούμε την Καλαμάτα του μέλλοντος»


Εξασφαλίσαμε σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ για την Καλαμάτα και προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση με το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ανακοινώνοντας τις τρεις πρώτες προσκλήσεις προς το Δήμο Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 4.355.000 ευρώ.


Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πέτρος Τατούλης στο σχεδιασμό της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με τον οποίο η ένταξη του Δήμου Καλαμάτας σε αυτή τη ΒΑΑ του προσφέρει την προοπτική και τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις ΒΑΑ των επόμενων προγραμματικών περιόδων, οι οποίες θα είναι ακόμα πιο δυναμικές και θα έχουν πιο αυξημένους προϋπολογισμούς.


Οραματιζόμενος την Καλαμάτα του 2020 και του μέλλοντός της ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης εξασφάλισε 3.665.000 ευρώ για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης «Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας».
Το «Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας» αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 3.665.000 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την Καλαμάτα του 2020 έχει στον πυρήνα του δύο βασικούς άξονες: την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιο για την Καλαμάτα του 2020 αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε 5 πυλώνες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης: τη βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, την ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, την αναβάθμιση της ποιότητας του οικιστικού ιστού μέσω παρεμβάσεων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης – πόλο αναψυχής και σημείο αναφοράς τουριστών και μόνιμων κατοίκων, και τέλος τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια βιώσιμη κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πόλη.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Καλαμάτας, θα δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό βελτιωτικών παρεμβάσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με σκοπό τη μείωση του αντίκτυπου των σχεδιαζόμενων δράσεων στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία νέων ζωνών αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου, και στάσης των κατοίκων και των τουριστών, διευκόλυνση της προσβασιμότητας, και της ποιότητας των κοινόχρηστων χώρων.
Το Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης με σεβασμό στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό της περιβάλλον, και ταυτόχρονα μοχλό ανάπτυξης και προοπτικής στις ανεξάντλητες δυνατότητες της πόλης και των κατοίκων της.
390.000 ευρώ για παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών  κτιρίων στην Καλαμάτα
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» και της Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη περί  Ορισμού του Δήμου Καλαμάτας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, η ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου εξέδωσε Πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων από τον Δήμο Καλαμάτας στο ΕΠ  «Πελοπόννησος 2014-2020» με τίτλο:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».
Στη συγκεκριμένη δράση, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δύο δημοτικά κτίρια και πιο συγκεκριμένα στα κτίρια της Φιλαρμονικής και του Ωδείου.
Τα δύο αυτά δημοτικά κτίρια βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και «φιλοξενούν» μεγάλο αριθμό ατόμων (επισκέπτες, εργαζόμενοι, μαθητές) σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες χρήσης ποσοτήτων ενέργειας. Αυτό, σε συνδυασμό με την παλαιότητα των κτιρίων, καθιστά αναγκαία την ενεργειακή αναβάθμισή τους.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 390.000,00 €.
300.000 ευρώ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Στο ίδιο πλαίσιο η τρίτη πρόσκληση προς το Δήμο Καλαμάτας αφορά τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης / προβολής των πολιτιστικών / τουριστικών πόρων της πόλης».
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, θα δημιουργηθούν δύο σημεία πληροφόρησης για θέματα τουρισμού, πολιτισμού και διατροφής (εστιάζοντας στα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα), για λειτουργική αξιοποίηση τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους κατοίκους της πόλης. Στόχος της δράσης είναι η πληροφόρηση μέσω πρωτοποριακών διαδραστικών συστημάτων, όπου μέσω της χρήσης των πλέον εξελιγμένων τεχνολογιών, παρέχονται σύγχρονοι και καινοτόμοι τρόποι ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της πόλης.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 300.000,00 €.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου