ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Στο Νομό Μεσσηνίας το 2018 έγιναν 500 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 138 διαγραφές.


Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σας ενημερώνει ότισύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για το έτος 2018, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων, σε πανελλαδική κλίμακα, έφτασαν τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν 18.632.
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2018 έγιναν 500 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και μόλις 138 διαγραφές.
Σας παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες.


Πίνακας(1)
Νομός Μεσσηνίας ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
2018
Νομός Μεσσηνίας ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2018
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Νομού Μεσσηνίας
ΑΕ
3
ΑΕ
1
2
Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ.
0
Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ.
0
0
ΑΤΟΜΙΚΗ
340
ΑΤΟΜΙΚΗ
108
232
ΕΕ
35
ΕΕ
13
22
ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0
ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0
0
ΕΠΕ
3
ΕΠΕ
0
3
ΙΚΕ
70
ΙΚΕ
1
69
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
1
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
2
-1
ΟΕ
48
ΟΕ
13
35
Συνεταιρισμός
0
Συνεταιρισμός
0
0
ΣυνΠΕ
0
ΣυνΠΕ
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
500

138
362

Πίνακας (2)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2018

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΑΕ
672

ΑΕ
651

21
Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ.
47

Αστική Εταιρεία 784 Α.Κ.
83

-36
ΑΤΟΜΙΚΗ
16396

ΑΤΟΜΙΚΗ
11964

4432
ΕΕ
2533

ΕΕ
1069

1464
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
0

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
13

-13
ΕΠΕ
295

ΕΠΕ
663

-368
ΙΚΕ
8789

ΙΚΕ
961

7828
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
51

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
57

-6
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
2

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
0

2
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
14

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
413

-399
ΟΕ
3573

ΟΕ
2744

829
Συνεταιρισμός
1

Συνεταιρισμός
3

-2
ΣυνΠΕ
6

ΣυνΠΕ
11

-5
ΣΥΝΟΛΟ
32379


18632

13747

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου