ΙΩΑΝΝΙΝΑ : Δέσμευση για αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για τον τουρισμό

Στην 153η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Πάτρα, συμμετείχε την Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Μήτσης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
Στις 8 χρηματοδοτικές Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, στις οποίες την ευθύνη για την Ήπειρο, έχει η Διαχειριστική της Πάτρας, έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί 391 επιχειρήσεις από τα Γιάννενα, με συνολικό επιλέξιμο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ύψους 52,3 εκατ. ευρώ.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε μεταξύ άλλων, συζήτηση για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επένδυση στον Ποιοτικό Τουρισμό» - «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που αυτή την περίοδο βρίσκεται στη φάση των ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια απορρίφθηκαν στη φάση της αξιολόγησης, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή χαμηλής βαθμολογίας και περιορισμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διαχειριστικής, οι εγκεκριμένες προτάσεις από την ΠΕ Ιωαννίνων είναι 95. Ο συνολικός επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 30,7 εκατ. ευρώ, με συνολική δημόσια δαπάνη στα 15,3 εκατ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον, νέο δεδομένο που προέκυψε από τη συνεδρίαση, ήταν η ανακοίνωση του Προέδρου του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου πως επίκειται αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο να καλυφθούν χρηματοδοτικά, όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις. Ο κ. Αλγιανάκογλου μάλιστα, έκανε γνωστό πως η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης, πρόκειται να γίνει τόσο από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), όσο και από τις Περιφέρειες, μέσω των ΠΕΠ τους.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Μήτσης, ζητά με δήλωσή του, από την Περιφέρεια Ηπείρου να επανεξετάσει το θέμα και να συμμετάσχει με πόρους του ΠΕΠ 2014-2020, στην ενίσχυση του προϋπολογισμού της Δράσης. «Εφόσον και από τα πανελλαδικά στοιχεία όσο και από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Ηπείρου, προκύπτει ένα μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του κλάδου, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα ήταν χρήσιμο η Περιφερειακή Αρχή να σταθεί στο πλευρό των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις υφιστάμενες ή να ιδρύσουν νέες τουριστικές μονάδες».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου