ΠΑΤΡΑ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας η ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ιδεών στο πλαίσιο του προγράμματος SPARC «Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και υλοποιείται και από το Επιμελητήριο Αχαΐας.
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού Ιδεών SPARC αποτελεί η ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών άμεσα σχετιζόμενων με τον τομέα της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα τις θεματικές του Πολιτισμού και του Τουρισμού, οι οποίες λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη-καθοδήγηση μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καθοδήγησης (mentoring), θα ωριμάσουν και θα αναπτυχθούν ως επιχειρηματικά σχέδια (business plans). Στόχος είναι η ανάπτυξη πέντε επιχειρηματικών σχεδίων που να οδηγήσει σε τελικό προϊόν ή υπηρεσίες με άξονα την Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, το Πατρινό Καρναβάλι,  και σε συνάφεια με άλλους κλάδους που έχουν αναπτυχθεί και προκύψει σε προηγούμενη φάση του έργου, δημιουργώντας άμεση σύνδεση και προστιθέμενη αξία με την αγορά και την τοπική οικονομία. Τα περιεχόμενα των ιδεών που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, καινοτομία, ρεαλιστική υλοποίηση. Επιπλέον, θα πρέπει να επιφέρουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική αγορά και οικονομία και ιδιαίτερα στον κλάδο του Πολιτισμού και του Τουρισμού.
               Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά από: Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και υφιστάμενες επιχειρήσεις  που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.        
Οι νικητές του διαγωνισμού θα συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα του SPARC το οποίο περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring)  για την διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan) στα πλαίσια  υλοποίησης του Παραδοτέου D4.3.1 Fostering pilot startup companies (Δραστηριότητες προετοιμασίας και διοργάνωσης προγράμματος τύπου mentoring και ανάπτυξης πέντε-5 επιχειρηματικών ιδεών) του έργου.
Για πληροφορίες σχετικά με το έργο και την διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (www.e-a.gr)- Η αίτηση καθώς και η αναλυτική πρόσκληση βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=4198&articleid=10342 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) ή να επικοινωνείτε με την κα. Κατσαντά Δανάη, Μιχαλακοπούλου 58 (Κτίριο Επιμελητηρίου Αχαΐας), 2ος όροφος, 2610 241244, dkatsanta@e-a.gr, καθημερινές 10:00-15:00.
   Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την συμπληρωμένη αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (επί ποινής απόρριψης) έως 16/02/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου