ΠΑΤΡΑ : «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020»


 Σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων (uphd.upatras.gr) για το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020», το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και της PATRAS IQ. 

 

 

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα από την 15η Οκτωβρίου 2020 (ώρα 12:00) έως την 6η Δεκεμβρίου  2020 (ώρα 23:59).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αναλυτική πρόσκληση και το Υπόδειγμα υποβολής πρότασης μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο (uphd.upatras.gr/) του προγράμματος, καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την πρόσκληση και το υπόδειγμα υποβολής πρότασης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την προώθηση της συγκεκριμένης ενημέρωσης.


-- 
Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ
Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α’, Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
e-mail:    patrasiq@upatras.gr
tel:       2610 997890 / 7892
web:       www.patrasiq.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου