ΙΩΑΝΝΙΝΑ : «Πρόταση δέσμης μέτρων Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Σεπτεμβρίου 2020.».


Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Δήμο Ιωαννιτών: Προς:

1) Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Μωυσή Ελισάφ  2) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,κ. Δ. Παπαγεωργίο 3) Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Φ. Βάββα

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων χαιρετίζει την προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών να ελαφρύνει από τα οικονομικά βάρη σε αυτή   την δύσκολη οικονομική συγκυρία  λόγω SARS-COV-19 τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας, άλλωστε έγκαιρα τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο προτάσεις μας απεστάλησαν στους αρμόδιους αντιδημάρχους, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Μ. Ελισάφ.

 Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα μέτρα είναι προτεινόμενα και θα κριθούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ιωαννιτών θεωρούμε, ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η δέσμη μέτρων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων η οποία απεστάλη και συζητήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του αντιδημάρχου Οικονομικών κουΦ.Βάββα στις αρχές του Σεπτέμβρη.

Δυστυχώς, λόγω των δύσκολων συνθηκών και ο Δήμος Ιωαννιτών θα πρέπει να απορροφήσει τους κραδασμούς από αυτό το δύσκολο οικονομικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στους επιχειρηματίες χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα.

Θεωρούμε ότι η δέσμη των μέτρων έτσι όπως αναλύθηκε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.ΦώτηΒάββα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, να προσαρμοστεί ενδεχομένως στις οικονομικές αντοχές του Δήμου Ιωαννιτών και  να υιοθετηθεί, για να μπορέσει και ο Δήμος Ιωαννιτών να προσδοκά περισσότερα έσοδα στο άμεσο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ιωαννιτών και οι οποίες είναι χιλιάδες με αντίστοιχα χιλιάδες εργαζόμενους,  δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, πως είναι και αυτές οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό συμβάλουν στους θετικούς δείκτες των οικονομικών του Δήμου και άρα θα πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης στήριξης αυτή την δύσκολη εποχή.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

 Δρ. Δημήτριος Δημητρίου

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου