Τριβές ιδιοκτητών ακινήτων -ενοικιαστών για τη μείωση ενοικίου Τριβές ιδιοκτητών ακινήτων -ενοικιαστών για τη μείωση ενοικίου


Τριβές και εντάσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων και των ενοικιαστών έχει εκδηλωθεί για το ζήτημα της μείωσης των ενοικίων. Από τον τρέχοντα μήνα οι μειώσεις των ενοικίων έχουν καταστεί προαιρετικές και μόνο σε συμφωνία εκμισθωτή και ενοικιαστή με πολλούς ιδιοκτήτες να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν ουσιαστική διάθεση να μειώσουν τα μισθώματα επειδή δεν έχουν δει ακόμη από την εφορία πλήρως την αποζημίωση που δικαιούνται λόγω των υποχρεωτικών μειώσεων ενοικίου που υπέστησαν την περίοδο Μαρτίου- Σεπτεμβρίου 2020. 

Σύμφωνα με ότι ισχύει για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου η μείωση του ενοικίου προβλέπεται για τις επιχειρήσεις σε πληττόμενους από την οικονομική κρίση του κορονοϊού κλάδους και μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εκμισθωτών και των μισθωτών. Η μείωση είναι επιδοτούμενη από το κράτος με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον 30% του μισθώματος. Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι εκμισθωτές είναι πίστωση φόρου ύψους 30% του εισοδήματος που έχουν χάσει λόγω της μείωσης.

Για παράδειγμα, το μηνιαίο μίσθωμα σε μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων είναι 1.000 ευρώ. Η επιχείρηση συμφωνεί με τον εκμισθωτή σε μείωση του μισθώματος για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου κατά 30%, δηλαδή στα 700 ευρώ μηνιαίως. Ο εκμισθωτής θα έχει συνολική απώλεια εισοδήματος ύψους 1.200 ευρώ (4 μήνες Χ 300 €). Δικαιούται αποζημίωση ύψους 360 € (30% Χ 1.200 €).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι για τους οποίους μπορεί να γίνει μείωση ενοικίων κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτών και μισθωτών ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση εκδίδεται για κάθε μήνα και για τον Οκτώβριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εθελοντική μείωση ενοικίου σε κλάδους όπως η εστίαση, ο τουρισμός, το λιανεμπόριο ένδυσης, ο πολιτισμός κα

Ωστόσο, η εθελοντική μείωση των ενοικίων περνά από χίλια κύματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς παρατηρούνται τα εξής:

-Υπάρχει σχετική συνεργασία εκμισθωτών και μισθωτών  για μείωση των ενοικίων όταν το μίσθωμα είναι σχετικά χαμηλό, όπως για παράδειγμα, έως 1.500 ευρώ. Για μεγαλύτερα μισθώματα οι εκμισθωτές εμφανίζονται σχετικά απρόθυμοι να προχωρήσουν σε μειώσεις. Αυτό ισχύει ειδικά όταν πρόκειται για ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα (ιδρύματα κλπ) ή όταν ανήκουν σε πολλούς εκμισθωτές οπότε η συνεννόηση και η λήψη αποφάσεων είναι πιο δύσκολη.

-Η απόφαση των εκμισθωτών για μείωση των μισθωμάτων είναι πιο δύσκολη σε μεγάλους και πολύ εμπορικούς δρόμους και ευκολότερη σε λιγότερο εμπορικούς δρόμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται τριβές στις σχέσεις τους.

-Πολλοί ιδιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να μειώσουν εκ νέου το ενοίκιο καθώς δεν έχουν ακόμη λάβει πλήρως την πίστωση φόρου που δικαιούνται από την υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων της περιόδου Μαρτίου- Σεπτεμβρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη άνοιξε στο taxisnet η εφαρμογή για την δήλωση της μείωσης των μισθωμάτων του Οκτωβρίου. Η λεγόμενη δήλωση "COVID” υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής "Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας". 

πηγή :  .capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου