Ολυμπία Οδός Α.Ε. : Χρυσό και Αργυρόβραβείο στα Facilities anagement Awards 2020 για το καινοτόμο πρόγραμμα «SmartTunnel»Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Διαχείριση Αυτοκινητοδρόμων» της ενότητας «Services» και το Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Υποδομές Μεταφορών (Λιμάνια, Αεροδρόμια, Αυτοκινητόδρομοι, Σιδηροδρομικά Δίκτυα)» της ενότητας «Premises», απέσπασε η Ολυμπία Οδός Α.Ε. στο πλαίσιο των FacilitiesManagementAwards 2020.

 Η διοργάνωση που επιβραβεύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων, ανέδειξε ως βέλτιστη πρακτική στους τομείς της διαχείρισης εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών την αναβάθμιση των υποδομώντης Ολυμπίας Οδού μέσω της εγκατάστασης του καινοτόμου συστήματος «SmartTunnel» για την παρακολούθηση και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού των σηράγγων του αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται για ένα ευφυές σύστημα μέτρησης και συλλογής δεδομένων,από διάφορα μέρη του εξοπλισμού, τα οποία αναλύονται περαιτέρω για τον έγκαιρο έλεγχο, την αναγνώριση τυχόν βλαβών και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο συχνός έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού των σηράγγων γεγονός που συμβάλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής και στη σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά οφέλη ως προς την ασφάλεια και το επίπεδο εξυπηρέτησης του αυτοκινητόδρομου. 

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ωςαναγνώριση των τακτικών ενεργειών της Ολυμπίας Οδού προς  την υλοποίηση ενός σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας και τη βελτίωση των μεθόδων συντήρησης της υποδομής, όπως είναι το πρόγραμμα «SmartTunnel» που αποτελεί πρότυπο καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου