Από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, για την επικαιροποίηση του master plan και Μελέτες Λιμενικών Έργων και ΣΜΠΕ Λιμενικών Εγκαταστάσεων συνολικού προϋπολογισμού 285.000 ευρώ.