ΠΑΤΡΑ : Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

  

...στα νέα μέτρα και ρυθμίσεων  στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού από τον Δήμο Πατρέων, ανακοινώνονται τα εξής:

           Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ. 069/133/ΟΙΚ.20764/7-11-2020 ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ το κοινό θα εξυπηρετείται από Δευτέρα 9/11/2020 έως Δευτέρα 30/11/2020 μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

         Είναι αυτονόητο ότι κατά την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

         Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα γίνεται από 08:00 π.μ. έως 14:00.

         Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) με τον ίδιο τρόπο (ραντεβού) θα εξυπηρετούν από 08:00 π.μ. έως 15:00.

         Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους εργαζόμενους του Δήμου που θα βρίσκονται στην εργασία τους, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

                                         Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών iannin@patras.gr  Τηλ: 2613.610367

Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών logistirio@patras.gr  Τηλ:2613610240

Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  dprosod@patras.gr  Τηλ:2613610141

Δ/νση Τοπικής Οικονομίας dptopikis@gmail.com Τηλ: 2613610250

Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών depoliton@patras.gr Τηλ: 2613610203

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου