ΠΑΤΡΑ : Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης,την Τετάρτη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 11η   Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.30, με τα παρακάτω θέματα:

1.      Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Κ.Ο.ΔΗ.Π από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος Κοινωνικού Οργανισμού)

2.    Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2020 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ.  Δ/ντής).

 

3.    Καθορισμός   κωδικού  του  προϋπολογισμού  έτους  2020  που  είναι δεκτικός   στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ.  Δ/ντής).

4.    Μέτρα ελάφρυνσης μισθωτών Σχολικών κυλικείων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ.  Δ/ντής).

5.    Επανεπιβολή Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (πλατεία Καλλιπάτειρας) στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 στην περιοχή «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου, Παρασκευής Αποστολοπούλου, Αδαμαντίας – Ηούς Αποστολοπούλου, Απόστολου Αποστολόπουλου, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1380/19-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και τις αριθ. 147/10-6-2020 και 227/27-7-2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική η αριθ. 75/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

6.    Έκδοση γνωμοδότησης για καθορισμό θέσης, στην οποία θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Κόμβος Περιβόλας) (σχετική η αριθ. 77/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).

7.    Μετατόπιση περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου (απόφαση 13/07-09-2020 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα) (σχετική η αριθ. 78/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).

8.    Μετατόπιση περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου (απόφαση 08/07-08-2020 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νοτίου Τομέα) (σχετική η αριθ. 79/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).

9.    Κατάργηση θέσεων λειτουργίας περιπτέρου (απόφαση 14/28-07-2020 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα) (σχετική η αριθ. 80/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).

10. Μετατόπιση περιπτέρων σε υπό κατάργηση θέσεις κενωθέντων περιπτέρου (απόφαση 15/28-07-2020 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα) (σχετική η αριθ. 81/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ.  Δ/ντής).

11. Οριοθέτηση τμήματος του χειμάρρου «Ελεκίστρας» μεταξύ των Ο.Τ. 1660 και 1854 της περιοχής 2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης του σχεδίου  πόλης Πατρών (σχετική η αριθ. 84/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

12.   Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της οδού Οιτύλου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

13.   Εξέταση της υπ’ αριθ. 30807/17-7-2020 έγγραφης όχλησης καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημίων της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε και έγκριση του υπ’ αριθ.πρωτ:12204/11-09-2020 πρακτικού -πρωτόκολλου υπερημερίας και ύψους θετικών ζημίων, για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

14.   Έγκριση εναλλακτικής λύσης με μετατόπιση οδικού άξονα, στη θέση Πεζούλα της Κ. Θεριανού- Καμινίων του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

15.   Προσθήκη προσωνυμίας στο «Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκων Πατρών», ως ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκων Πατρών (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

16.   Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  με τίτλο: «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κάτω Καστρίτσι»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

17.   Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Έργα Υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας-Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

18.   Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

19.   Αποδοχή παραίτησης του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού κ. Ανδρέα Καλλιβωκά και αντικατάστασή του.

20.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Κατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού και Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

21.   Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

22.   Ορθή επανάληψη της συγκρότησης επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη, από Νόρμαν έως Αράτου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

23.   Αντικατάσταση και ορισμός,  εκ νέου, εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή  για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης που αφορά στην παραχώρηση προς χρήση ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Πατρέων στο Δήμο Ερυμάνθου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

24.   Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής  της υπηρεσίας «αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) για ενημέρωση των πολιτών, για το Γραφείο Εξυπηρέτησης  του Δημότη «15190» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

 

  Ο Πρόεδρος

                                                     του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

    Παναγιώτης Μελάς

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου