ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΟΡΑΣ ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ


ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την αρ. 3439/2020 Απόφασή του, έκρινε ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κατά της Προέδρου της Εταιρείας μας Ντόρας Κατσωνοπούλου σχετικά με την διεξαγωγή των ερευνών και ανασκαφών στην Αρχαία Ελίκη, που δημοσιεύθηκαν σε έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα στα τέλη του 2006. Μετά από αγωγή που κατέθεσε η Ντόρα Κατσωνοπούλου το 2007 και την εκδίκασή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το 2016, το συγκεκριμένο στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού καταδικάστηκε στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη για το διαπραχθέν αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, και το Τριμελές Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Όπως έκρινε το Δικαστήριο, με όσα ψευδή και συκοφαντικά περιστατικά και χαρακτηρισμούς, την αναλήθεια των οποίων γνώριζε, δημοσίευσε το  πρώην στέλεχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων κατά της Ντόρας Κατσωνοπούλου, με καταγγελίες χωρίς στοιχεία περί επιστημονικής ανεπάρκειας έως παράνομης δραστηριότητας ακόμη και περί σχέσεως με αρχαιοκαπήλους αναφορικά με το έργο στην αρχαία Ελίκη, συνετέλεσε με την δημοσίευσή τους στον τόμο του ΥΠΠΟ σε ευρεία διάδοση των συκοφαντιών «ενώπιον τρίτων και μάλιστα επιστημόνων του ίδιου τομέα δραστηριότητας», και προσέβαλε βαρύτατα «την τιμή και την υπόληψή της ως ανθρώπου και επιστήμονα… πλήττοντας έτσι και την επαγγελματική της φήμη». Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο μεταξύ άλλων :

α) για μεν την προκληθείσα ηθική βλάβη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υποχρεούται ο εναγόμενος να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής

β) για δε την διάδοση των συκοφαντιών ενώπιον ευρύτατου αριθμού ατόμων και δη του επαγγελματικού χώρου των αρχαιολόγων, ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης στο εκδιδόμενο από το ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού Αρχαιολογικό Δελτίο, εντός 15 ημερών από την επίδοση αυτής στον εναγόμενο και με δαπάνες του τελευταίου, η οποία να περιέχει : α) το Δικαστήριο που την εξέδωσε, τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης της απόφασης, β) το όνομα της ενάγουσας που εθίγη από τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που κρίθηκαν συκοφαντικές. ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή σε βάρος του εναγομένου για κάθε ημέρα καθυστέρησης και ορίζει το ποσό αυτό στα 1.000 ευρώ.

 

Η αδικοπρακτική συμπεριφορά του στελέχους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και η ανεμπόδιστη διάδοση συκοφαντιών για χρονικό διάστημα σχεδόν 25ετίας από το 1996, όταν για πρώτη φορά αυτές ακούστηκαν από τον ίδιο στην διάρκεια Διεθνούς Συνεδρίου στην Πάτρα και ενώ η Ντόρα Κατσωνοπούλου ήταν απούσα, και μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του από την Δικαιοσύνη το 2020, είχαν ως συνέπεια την δημιουργία δυσμενών παραστάσεων και αρνητικού κλίματος σε βάρος τόσο της ιδίας και της ΕΦΑΕΛ όσο και του ερευνητικού έργου στην Αρχαία Ελίκη, εφόσον επί σειράν ετών αυτοί οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί υιοθετήθηκαν και ασμένως αναπαράχθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο της γνωστής συντεχνιακής λειτουργίας, συντελώντας στην διαρκή παραπληροφόρηση και παραπλάνηση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και των οργάνων του ΥΠΠΟ και εν τέλει στην παρεμπόδιση της εξέλιξης του ερευνητικού έργου.

 

Με την Απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αποκαθίσταται, έστω και μετά από παρέλευση πολλών ετών, η αλήθεια για το έργο στην Αρχαία Ελίκη και οι συκοφάντες καταλαμβάνουν πλέον την προσήκουσα σε αυτούς θέση ενώπιον της επιστημονικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου.  

 

Η ΕΦΑΕΛ, με προσήλωση στους σκοπούς και τους στόχους της, και με αίσθημα ικανοποίησης για την δικαίωση από την Ελληνική Δικαιοσύνη, θα συνεχίσει την υπεράσπιση του πολύχρονου ερευνητικού έργου στην Αρχαία Ελίκη, υπηρετώντας την επιστήμη και προβάλλοντας την σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ελίκης και της Αιγιάλειας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 

30/11/2020

Από το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου