ΠΑΤΡΑ : Εδω Πανεπιστήμιο

Η ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η Πρυτανική Αρχή συμμετείχε στο έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2021 με θέμα: «Συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών». Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε το σχέδιο πρότασης της ορισθείσας από την Σύγκλητο Επιτροπής. Το σχέδιο πρότασης δεν έγινε αποδεκτό από το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο συμμετείχαν και αιρετοί των περιοχών που εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή του γνωστοποίησε ότι θα υποστηρίξει με όλα τα μέσα  τη διατήρηση Σχολών και Τμημάτων, γιατί θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η ισχυροποίηση και η εξακτίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα καλύπτονται και οι λόγοι  κοινωνικής δικαιοσύνης έναντι των τοπικών κοινωνιών. Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν έχει ακόμη συζητηθεί και εγκριθεί από τη Σύγκλητο, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να αποφασίζει για το αν και το πως θα εισηγηθεί το Σχέδιο στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν το συγκεκριμένο Σχέδιο τεθεί ως θέμα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου, είναι αυτονόητο ότι θα κληθούν οι Φορείς της Περιφέρειας να εκφράσουν τη γνώμη τους, πλην όμως η τελική απόφαση για την εισήγηση ανήκει αποκλειστικά στην Σύγκλητο. Προτεραιότητα μας, η θεμελίωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών και η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών μας. Αξίωμα της Πρυτανικής Αρχής η αποχή από άγονες αντιπαραθέσεις και μοναδικός στόχος μια πορεία δημιουργίας και προσφοράς.


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟ
IΕΙΤΑΙ ΤΗΛΕ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Με θέμα: «Τα πλαστικά στο φυσικό περιβάλλον και …στην εποχή του COVID-19» θα πραγματοποιηθεί τηλε-Ημερίδα την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 από την  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ημερίδα αποσκοπεί να καταδείξει πως τα πλαστικά γενικώς και ειδικότερα  αυτά της μιας χρήσης, οξύνουν το  πρόβλημα  της  τοξικής ρύπανσης σε  εδάφη, νερά,  στην άγρια ζωή και βεβαίως στη θαλάσσια. Εισερχόμενα στην τροφική αλυσίδα αποτελούν κίνδυνο και για την υγεία των ανθρώπων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί μια πιεστική, οικουμενική ανάγκη. Στόχος της Ημερίδας η συμβολή στη μεθοδική προσέγγιση του προβλήματος και την ενημέρωση του κοινού. Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί όπως προαναφέραμε την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 και ώρα  6.00 μ.μ. θα φιλοξενηθεί  σε e-πλατφόρμα του και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:

You are invited to a Zoom webinar.
When
: Mar 10, 2021 18:00 Athens
Topic: Ρύπανση Πλαστικών της ΟΙΚΙΠΑ
https://upatras-gr.zoom.us/j/98702680416

Η τηλε-ημερίδα σηματοδοτεί τα 35 χρόνια λειτουργίας της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και τα 30 χρόνια έκδοσης της περιοδικής έντυπης έκφρασής της «εν αιθρία». Εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνημένης συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.  με στόχο την προώθηση των περιβαλλοντικών στόχων μέσω της Επιστήμης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου