ΠΑΤΡΑ : Ξεκινούν τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης υπόγραψε την σύμβαση με τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής εταιρείας, Παναγιώτη Λυκογιώργο, που ανέλαβε το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη)» προϋπολογισμού 8.740.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Ένα μεγάλο έργο, που η Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της είχε σχεδιάσει και προγραμματίσει και το οποίο θα αλλάξει την περιοχή του ιστορικού κέντρου. Θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων της Άνω Πόλης και την επισκεψιμότητα της περιοχής. 


 

 

 

Αμέσως μετά την διαδικασία των υπογραφών, σε σύντομη δήλωσή του ο Δήμαρχος, τόνισε: «Η Άνω Πόλη αλλάζει όψη με ένα έργο, την έναρξη του οποίου υπογράψαμε σήμερα. Αλλάζει όμως και ολόκληρη η πόλη μας, με τα έργα που ακολουθούν στην Κάτω Πόλη, στις σκάλες κ.α.».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά τους εργαζόμενους, αναφέροντας ότι «είναι τεράστια η δουλειά τους και το μπράβο δεν τους αξίζει λόγω ευγενείας, αλλά ουσιαστικά. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, αν ένας εργαζόμενος δεν κάνει τη δουλειά του με μεράκι, δεν θα έχει αποτελέσματα, όπως αυτά που βλέπουμε στον Δήμο μας».

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ανάπλαση της Άνω Πόλης σε συνδυασμό με την ανακατασκευή του Παλαιού Νοσοκομείου, που προκηρύσσεται διαγωνισμός το επόμενο διάστημα, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα βελτίωσης της λειτουργίας και της  εικόνας της Πάτρας και της ζωής των κατοίκων της εκεί περιοχής.

Πρόκειται για οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, οδοφωτισμό, ηλεκτρομηχανικές εργασίες, υδραυλικά έργα και έργα πρασίνου στην περιοχή της Άνω Πόλης της Πάτρας που αποτελούν μέρος μιας σειράς αναπλάσεων που θα γίνουν στο Ιστορικό Κέντρο.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170 στρεμμάτων και το έργο αποβλέπει στην βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού.

 

Με τη μελέτη αυτή επιδιώκεται η σύνθεση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συνόλου σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να  αποδοθεί στους πολίτες της Πάτρας και στους επισκέπτες, η περιοχή του ιστορικού κέντρου αισθητικά, λειτουργικά καλύτερη και πιο φιλική, ενώ ταυτόχρονα να βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η χάραξη τριών (3) Διαδρομών – Περιπάτων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η περιήγηση από το σύνολο σχεδόν των αξιόλογων μνημείων της αρχαίας & νεότερης ιστορίας της πόλης, μέσω πεζόδρομων & δρόμων ήπιας κυκλοφορίας προσφέροντας μία διαφορετική - αναβαθμισμένη αισθητική διάσταση και ποιότητα στο χώρο του ιστορικού κέντρου. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να ακολουθηθούν είτε μονοσήμαντα είτε συνδυασμένες μεταξύ τους, ενώ σχεδιάσθηκαν, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, ως ενιαία διαδρομή, που θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να διασχίζουν το σύνολο του ιστορικού κέντρου.

 

Διαδρομή 1 - Περίπατος Αρχαιολογικών χώρων συνδέει την κάτω με την άνω πόλη μέσω του κεντρικού πεζόδρομου της οδού Γεροκωστοπούλου, διασχίζοντας το βασικό τμήμα της άνω πόλης και περιλαμβάνοντας τους σημαντικότερους Αρχαιολογικούς Χώρους της πόλης (Κάστρο, Αρχαίο Ωδείο, Ρωμαϊκό Ιππόδρομο, Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο)

 

Διαδρομή 2 - Μεγάλος Περίπατος Μνημείων Ιστορικού Κέντρου διασχίζει τμήμα κυρίως της κάτω πόλης μέσω του κεντρικού πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου και περιλαμβάνει κάποια από τα πιο αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά Νεώτερα μνημεία της πόλης (Νεοκλασικά, μπαρόκ, εκλεκτικισμού, Art Decο, μεσοπολέμου)

 

Διαδρομή 3 - Περίπατος Ποδηλάτου Ιστορικού Κέντρου ένας μεγάλος περίπατος για το ποδήλατο που διασχίζει το Ιστορικό κέντρο της πόλης

Όσον αφορά τους επιμέρους στόχους του έργου, θα μπορούσαν συνοπτικά να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία :

1.  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος της πόλης μέσω πεζοδρομήσεων, αύξηση πρασίνου, αναβάθμιση των περιοχών του ιστορικού κέντρου.

2.  Δημιουργία ενός πόλου έλξης για τους επισκέπτες της πόλης, γεγονός που θα κάνει επιθυμητή και εφικτή μια μεγαλύτερης διάρκειας επίσκεψη.

3.   Ανάδειξη του πολεοδομικού ιστού-πολεοδομικού σχεδίου της Πάτρας.

4.  Αποφυγή νέων αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων στο ιστορικό κέντρο και βελτίωση των κυκλοφοριακών παραμέτρων με τη δημιουργία πεζόδρομων.

5.  Αναβάθμιση της πορείας που συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου της πόλης, με τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ενδιάμεσου χώρου.

6.   Αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της φυσικής συνέχειας των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων & μνημείων του ιστορικού κέντρου γεγονός που θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση και προβολή τους.

7.  Επαφή των πολιτών με την πολιτιστική τους κληρονομιά και διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης γνώσης της πόλης στην οποία ζουν, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου πεζοδρόμων με αναφορά κοινόχρηστους & αρχαιολογικούς χώρους, που θα προσφέρει ένα ευχάριστο περίπατο.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των  στόχων αυτών είναι :

·    Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων-πλατειών που βρίσκονται στις διαδρομές-περιπάτους

·    Πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου πεζόδρομων

·    Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων - οδών - κλιμάκων

·    Δημιουργία δικτύου ποδηλατικής διαδρομής

·    Δενδροφυτεύσεις

·    Φωτισμός

·    Αστικός εξοπλισμός.

Το όλο έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
 

Στην διαδικασία των υπογραφών, ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Έργων Χρήστος Κορδάς, η Διευθύντρια Αρχιτεκτονικού Έργου, Ελένη Αλεξοπούλου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων, Μαρία Ζέρβα


 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου