Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Υπεγράφη η σύμβαση εργασιών αποκατάστασης, επισκευής & συντήρησης του ΚΤΕΟ Κέρκυρας

Υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Μανώλη Ορφανουδάκη, η σύμβαση για τις εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και συντήρησης του ΚΤΕΟ Κέρκυρας, αρχικού προϋπολογισμού 450.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Κέρκυρας χρήζουν πολλών και σημαντικών παρεμβάσεων λόγω παλαιότητας, καθώς για πολλά χρόνια δεν είχε υλοποιηθεί κανένα ανάλογο έργο αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Κέρκυρας, το οποίο εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση πολλούς πολίτες, δεν είναι ασφαλείς και λειτουργικές λόγω των προβλημάτων ούτε ακόμα για τους εργαζόμενους.

 

«Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στα Ιόνια Νησιά αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή. Δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες -λόγω του αντικειμένου τους- εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό ιδιωτών, προχωρούμε στην αναβάθμιση των υποδομών τους, με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό», υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Μανώλης Ορφανουδάκης.

 

Ενδεικτικά το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης, επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), στο οποίο λόγω παλαιότητας απαιτείται να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Αναλυτικά:

         Καθαιρέσεις κεραμιδιών, σαθρών επιχρισμάτων, κατεστραμμένων ψευδοροφών πλακιδίων και ειδών υγιεινής με επισκευή και τοποθέτηση νέων.

         Έλεγχος του φέροντος οργανισμού των στεγών και αποκατάσταση των τοπικών βλαβών στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου.

         Αντικαταστάσεις και επισκευές των κουφωμάτων.

         Χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί.

         Ηλεκτρολογικές εργασίες (αντικατάσταση φωτιστικών, τοποθέτηση προβολέων, κλιματιστικού, κυκλώματος τηλεόρασης, συναγερμού).

         Υδραυλικές εργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου