ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ : Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για Κατάθεση Σημάτων

 Σας ενημερώνουμε σχετικά με Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Ε.Ε. και του EUIPO για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αφορά στην κατάθεση εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων, με χρηματοδότηση μέχρι του 50% των βασικών τελών κατάθεσης.
 
Η χρηματοδότηση είναι σημαντική ιδίως για κατάθεση Ευρωπαϊκών Σημάτων (σημάτων της Ε.Ε.), καθώς στην κατάθεση σημάτων Ε.Ε. το βασικό τέλος για Σήμα σε μία Κλάση είναι 850 ευρώ.

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.
 
Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινά την 1 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου