ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΝΑΔΕ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητό Μέλος

Βάση του καταστατικού του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, άρθρο 6 και όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή της 18ης Οκτωβρίου 2021, σας προσκαλούμε στην 13η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών, που θα πραγματοποιηθεί στηω έδρα μας Αγίας Παρασκευής 1, Πάτρα, την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 ακριβώς.

 Στην διάρκεια της Γ.Σ. θα γίνει σύντομη ενημέρωση για τα πεπραγμένα 2020-21 καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες για το 2022. Επειδή θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία εφόσον κάποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για τα όργανα του Ινστιτούτου να μας πληροφορήσει εγκαίρως.

Σας πληροφορούμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ινστιτούτου ( απλά μέλη €20, μέλη Δ.Σ. €100 :

αριθμ. Λογ/σμού: Τράπεζα Πειραιώς: 5040-013590117

ΙΒΑΝ: GR2601720400005040013590117

Για το Δ.Σ.

 

Αθανάσιος Παπανδρόπουλος            Φωκίων Ζαΐμης

Πρόεδρος                                      Γενικός Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου