Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Εκπαίδευση

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή συνεδρία με θέμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός
στην Εκπαίδευση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων “Διό-
φαντος” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10.00 πμ
12.00 μμ, στο πλαίσιο της Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras
IQ (
https://patrasiq.gr/).
Η συνεδρία θα διεξαχθεί στη διαδικτυακή Αίθουσα 2
https://patrasiq.gr/auditorium-2/
και για τη συμμετοχή σας, απαιτείται μόνο η εγγραφή σας ως επισκέπτη

https://patrasiq.gr/registration-visitor/
.


Πρόγραμμα ομιλιών:

Εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Καθηγητή Δημή-
τριο Σερπάνο.

«Πληροφοριακό Σύστημα μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας», Ανδρέας Κοσκέρης, Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Τηλεματικής &
Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπι-
κού», Δρ. Βασίλης Δελής, Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τε-
χνολογίας.

«Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Οι ψηφιακές του υπηρεσίες και η συμβολή του
στην περίοδο της πανδημίας
covid-19», Δρ. Βαγγέλης Καπούλας, Αναπλ. Διευ-
θυντής της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολο-
γιών.

«
eTwinning: Κτίζοντας την μεγαλύτερη κοινότητα Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη
και διαπλάθοντας την επόμενη γενιά ψηφιακά εγγράμματων πολιτών», Αναπλ.
Καθηγητής Μιχάλης Παρασκευάς, Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις, συζήτηση με το ακροατήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου