ΠΑΤΡΑ : H Deloitte+ServiceNowAcademyστο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Η Deloitte είναι μία από τις λεγόμενες «BigFour» με το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με βάση τα έσοδα και το μεγαλύτερο σε αριθμό επαγγελματιών. Στην Ελλάδα έχει αναπτύξει τεχνολογικό προφίλ και βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας γραφείων στην Πάτρα.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της δράσης της στην Πάτρα η Deloitte προσφέρει τη συμμετοχή φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πάτρα) σε οργανωμένες εκπαιδεύσεις, με έναρξη το Φεβρουάριο 2022 οι οποίες θα καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

ServiceNow Academy Curriculum:

·       Project management & Agile

·       IT project development

·       Managing activities, deadlines and priorities

 

ServiceNow Certified System Administrator path:

·       UserInterface and Navigation

·       Collaboration

·       Database Administration

·       Self-Service and Process Automation

·       Intro to Scripting and Application Tools

·       CSA - Certificationexam

·       Service Portal fundamentals

 

More technical option:

·       CAD learning path engages in several types of training options to learn how to use:

·       AppEngineStudio

·       Flow Designer

·       Virtual Agent

·       Now Experience UI Builder

·       PAD Interfaces

 

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές μας και αφορούν

·       10 με 20 φοιτητέςκοντάστοπτυχίοή/καιαποφοίτουςή/καιμεταπτυχιακούς

·       Εκπαίδευση 4αρων εβδομάδων

·       Εκπαίδευση face to face ή, on-line self pacedκαι

·       3μηνη πρακτικήεξάσκηση

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.ece.uop.gr ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο του τμήματος Καθηγητή Σπύρο Συρμακέση (syrma@uop.gr).

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου