Αναβαθμίζεται η δημόσια εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΔ

Οι νέοι διορισμοί των εκπαίδευσης την Εκπαίδευση ήταν το αντικείμενο ανακοίνωσης της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και του Τομέα Παιδείας στην οποία επισημαίνεται :

«Οι πρόσφατοι 8.487 διορισμοί στην δημόσια  εκπαίδευση είναι πλέον γεγονός. Εντυπωσιακός ο αριθμόςπου αν συνεκτιμηθεί με αυτούς που έγιναν πέρυσι αγγίζουν στους 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών και εργαζομένωνμέσα στα δυο τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς επί 12 χρόνια δεν είχε γίνει κανένας διορισμός στηνεκπαίδευση ενώ συνταξιοδοτούντο κάθε χρόνο εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων.

Για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευσηχρειάζονται τουλάχιστον δύο συνθήκες: αφενόςτολμηρές μεταρρυθμίσεις, αφετέρου επένδυση σε ό,τι πολυτιμότερο έχει η εκπαίδευση που είναι το ανθρώπινοδυναμικό της.

Η Κυβέρνησή της ΝΔ έχει προχωρήσει σε σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως το νηπιαγωγείο από τα 4 έτη, τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, η έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, τα νέα προγράμματα σπουδών, η επέκτασητου ολοήμερου σχολείου, τα διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα σε σειρά ενεργειών για τηνεπένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης μεσχεδόν 25.000 διορισμούς τα τελευταία 2 χρόνια και με περισσότερες  από 125.000 οριζόντιες επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται η άριστη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας με το ΑΣΕΠ για την προσπάθεια να εμπλουτιστεί ουσιαστικά τοανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας χαιρετίζει τις χιλιάδες νέων διορισμών και  έρχεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών.

Η Παιδεία Αλλάζει, Στην Πράξη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου