Επίσημα Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Πατρών – 2022

 Έπειτα από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας στις 16/10/2022 ανακοινώνονται συνοπτικά αποτελέσματα:

·      Έχοντες δικαίωμα ψήφου 1.895  Ψήφισαν: 1.144

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.104 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

131

11,9 %

2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

127

11,5 %

1

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

186

16,8 %

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

93

8,4 %

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

567

51,4 %

7

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

·      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

Δάβουλος Χρήστος

·      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Σωτηρούδης Απόστολος

·      ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Ζιαζιάς Δημήτριος

Τσόχατζης Στυλιανός

·      ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

·      ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Μαστοράκου Άννα

Πατριαρχέας Γεώργιος

Σβόλης Κωνσταντίνος

Ζαμπάκης Πέτρος

Παπαδημάτος Παναγιώτης

Παπαβασιλοπούλου Μαρία

Λουκοπούλου Παρασκευή (Βιβή)

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ

 

1.090 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

158

14,5 %

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

103

9,4 %

1

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

165

15,1 %

2

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

107

9,8 %

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

557

51,1 %

5

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

·      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

Τουλγαρίδης Θεόδωρος

·      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Σωτηρούδης Απόστολος

·      ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Ζιαζιάς Δημήτριος

Τσόχατζης Στυλιανός

·      ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

·      ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Μαστοράκου Άννα

Μαστρονικολής Νικόλαος

Πατριαρχέας Γεώργιος

Μαρούλης Ιωάννης

Γκορίλας Θωμάς

1ος επιλαχών: Γκλιάτης Ιωάννης

 

 

 

 

 

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.055 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

99

9,4 %

0

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

113

10,7 %

1

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

136

12,9 %

1

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

141

13,4 %

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

566

53,6 %

3

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

·      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΔΗ.Π.Ι.)

Λιβιεράτος Έκτορας (τακτικό μέλος)

Γούδας Λεωνίδας-Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

·      ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

Σεργίου Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

Κούγελου Σταματία (αναπληρωματικό μέλος)

·      ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Γιαννάκενας Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)

Κυριακοπούλου Θεοδώρα (Δώρα) (Αναπληρωματικό μέλος)

·      ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Γατοπούλου Αικατερίνη (Πρόεδρος)

Κουρελέας Σωτήριος (Αντιπρόεδρος)

Γκορίλας Θωμάς (τακτικό μέλος)

Καρατζάς Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Φωκαεύς Ελευθέριος (τακτικό μέλος)

Παπανίκος Ιωάννης (Αναπληρωματικό μέλος)

Ζήσης Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος)

Βασιλόπουλος Ανδρέας (Αναπληρωματικό μέλος)

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

875 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ε.ΜΕ.Ι.Σ.)

177

20,2 %

0

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

231

26,4 %

1

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

467

53,4 %

2

 

Εκλέγονται ανά συνδυασμό:

·      ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.)

Κούκιος Κωνσταντίνος

·      ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Ι.Α.ΣΥ.)

Κλινάκη Άννα

Σουγλέρη Μαρία

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου

Γεώργιος Πατριαρχέας

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου