ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

   Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο  Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας με την οποία εγκρίνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 26 Ιουνίου 2023 για την εκτέλεση εργασιών επί τμήματος οδού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στο Νότιο Λιμένα Πατρών, στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή οδοστρώματος στον προέλεγχο του Νοτίου Λιμένα Πατρών».

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο τηλ. 2613-615400 ή να αποστέλλουν σχετικό mail στο patra@hcg.gr .

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου