Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ...

και το Γραφείο ΑμεΑ διοργανώνουν εκδήλωση για την πρωτοποριακή και επικαιροποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα Sαfe Ameα (www.safeamea.gr) που αφορά τα άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Σκοπός της είναι να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ύπαρξη Aτόμων με Αναπηρία, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης στην προσέγγιση ή μεταφορά τους, αλλά και για να υποστηρίζει και να προάγει δράσεις και συνεργασίες με ΑμεΑ.

 Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Πανεπιστημίου Πατρών με κεντρικό πυλώνα, για το Δήμο, τον Κοινωνικό Οργανισμό.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, στις 6:30 μ.μ., στο χώρο της Αγοράς Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12-14) και κατά τη διάρκεια αυτής θα ενημερωθούν Σύλλογοι, Φορείς και πολίτες για τη δυνατότητα να υπάρχει αμφίδρομη πληροφόρηση και διαλειτουργικότητα, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας για όλους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου