ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 Δημοπρατούνται έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων

ΤΟΕΒ Μπόϊδα- Μαυρή, Αχέροντα και  Λούρο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι   από την Περιφέρεια Ηπείρου, οι διαδικασίες για την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού των δικτύων και των αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτηση άλλων τεσσάρων έργων, με τον συνολικό τους προϋπολογισμό να  ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 

 

 

Συγκεκριμένα πρόκειται τα έργα

·       Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα - Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000

·       «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού € 1.510.000.

·       «Έργα βελτίωσης αντλιοστασίου Α/Σ Α5 Τσουκνίδας», προϋπολογισμού € 738.000.

·       «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 €

 

Η Ο.Ε. ενέκρινε επίσης τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

 

  • «Κατασκευή οδού Μονολίθι-Πλατανούσα-Δαφνωτή (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 800.000 €.
  • «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς γέφυρα Τζαρή, προϋπολογισμού 100.000  €.
  • «Άμεση ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής προσβάσεων και έργων υποδομής στην γέφυρα Λοφίσκου», προϋπολογισμού 62.000 €.
  • «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – Φούρκα – όρια νομού», προϋπολογισμού 136.400 €.

 

Προμήθεια έντεκα αναισθησιολογικών μηχανημάτων

για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

Με την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια από την Περιφέρεια Ηπείρου έντεκα σύγχονων αναισθησιολογικών μηχανημάτων, τα οποία θα διατεθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο προϋπολογισμός της προμήθεια ανέρχεται σε 660.000 ευρώ και η χρηματοδότηση είναι από το έργο COOFHEA 2 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». Ανάδοχος του διαγωνισμού είναι η εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ "INTERMEDICA"»,

 

 

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. για σχέδια σύμβασης Προμήθειας εξοπλισμού για «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού»

 

Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης δύο έργων προμήθειας εξοπλισμού του έργου «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού» διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ».

 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα:

Ø  «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού (Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης - Κάδοι κουζίνας - Κομποστοποιήσιμες σακούλες )», προϋπολογισμού 47.570,68 ευρώ

Ø  «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού - εξωτερικοί κάδοι», προϋπολογισμού 12.121 ευρώ.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου