Ελλάδα και Ευρώπη: Γιατί στις 9 Ιουνίου, πρέπει να είσαι εκεί

 


«Για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουμε οπωσδήποτε στις ευρωεκλογές;» Το ερώτημα τίθεται συχνά και από μεγάλη μερίδα του εκλογικού  σώματος, ως απόρροια της πεποίθησης ότι οι εκλογές για την Ευρώπη είναι κάτι που δεν μας αφορά άμεσα και άρα δεν απαιτεί την προσοχή και την συμμετοχή μας. 

 

 

 

 

Η αλήθεια βρίσκεται στο άλλο άκρο αυτής της πεποίθησης. Το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι αποφασίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει άμεσες συνέπειες σε κάθε κράτος-μέλος, και φυσικά άμεσες συνέπειες στη χώρα μας, με αποδέκτες τους πολίτες, οι οποίοι είναι και οι αποδέκτες κάθε εθνικής ή ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει νόμους που επηρεάζουν χώρες, οικονομίες, εταιρείες, επιχειρήσεις, εργαζόμενους, αναπτυξιακά έργα και πολιτικές σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο, με σημαντικές συνέπειες στην καθημερινότητά μας, από το περιβάλλον και την ασφάλεια, μέχρι τις κοινωνικές πολιτικές, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το κράτος δικαίου την ισότητα, την εργασία, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, η κοινή αγροτική πολιτική, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η  μετανάστευση είναι θεμελιώδη ζητήματα για τα οποία απαιτούνται κοινές αποφάσεις των κρατών- μελών και από τα οποία κρίνεται το μέλλον και των Ελλήνων πολιτών, όπως και οι ευκαιρίες, τα μέσα και τα «όπλα» με τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στις μεγάλες κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Πέραν τούτων οφείλουμε ως πολίτες  να δούμε και να προβληματιστούμε και σε σχέση με την θέση της χώρας μας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να αναλογιστούμε πώς οι μικρότερες χώρες, πολλώ δε μάλλον η Ελλάδα λόγω και της γεωπολιτικής της θέσης, ωφελούνται και μπορούν να ωφεληθούν ακόμη  περισσότερο από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την πρόοδο της Ευρώπης στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό κόσμο –ιδιαίτερα δε από την επέκταση της ενοποίησης σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Τελευταία αλλά όχι έσχατη σημείωση, το γεγονός ότι ο μηχανισμός των επιδοτήσεων και οι άμεσες και έκτακτες χρηματοδοτήσεις, οδηγούν σημαντικά ποσά στην Ελλάδα ως εργαλεία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν μετά από αυτά, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η Ευρώπη  σήμερα καλείται, πέραν των άλλων, να περιφρουρήσει και  την ίδια τη δημοκρατία, μετά την ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς, είναι τα εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Θέλεις να είσαι απών από αυτή τη διαδικασία συνδιαμόρφωσης του μέλλοντος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας;

Θέλεις να είσαι απών από τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας σου μέσα από τις χρηματοδοτήσεις της Ευρώπης;

Θέλεις να απέχεις από την χάραξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου;

Οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες προκλήσεις δεν είναι υπόθεση των άλλων. Ούτε οι αξίες που θα υπερισχύσουν και θα δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία που θα ακολουθηθεί.

Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν άλλοι για μας, ούτε να απέχουμε από την ισχυροποίηση της φωνής του τόπου μας στην Ευρώπη του αύριο.

Όσο πιο ισχυρή θα είναι η συμμετοχή μας στην Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει η χώρα μας. Όσο πιο ισχυρή θα είναι η εκπροσώπηση μέσω των ευρωβουλευτών που θα ψηφιστούν, τόσο περισσότερη πρόσβαση θα έχουμε στην ψήφιση νόμων στην Ε.Ε. που θα είναι προς όφελος των πολιτών.

Για όλους αυτούς τους λόγους στις 9 Ιουνίου, πρέπει να είσαι εκεί! Πρέπει να ψηφίσεις για την Ευρώπη. Για το κοινό μας μέλλον.


Άννα Μαρία Ρογδάκη

 

Εξ Αχαΐας ορμώμενη, υποψήφια ευρωβουλευτής.

 

Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου