ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : Συνεδριάζει την σημερα το Περιφερειακό Συμβούλιο

 Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις συνέρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα Τετάρτη 26Ιουνίου 2024στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. ΠατρώνΑθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

Στις 17.00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδος έτους 2024 και η συγκρότηση ης Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Θα ακολουθήσει η τρίτη, κατά σειρά, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της ΠεριφερειακήςΑρχής πουθα πραγματοποιηθεί στις 18:00.Και οι δύο συνεδριάσεις θα είναι μικτέςμε ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming από το σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16594

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου