ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Έρευνες για την Πολιτιστική ζωήΣτο πλαίσιο της δημιουργίας της Πολιτιστικής Στρατηγικής της Καλαμάτας το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21 σε συνεγασία με την εταιρία «Άποψις» διεξάγει μία ακόμα έρευνα σχετικά με την πολιτιστική ζωή και ταυτότητα της Καλαμάτας, σε συνέχεια της έρευνας που έγινε πέρσι από το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21 και στο οποίο συμμετείχαν 800 περίπου ερωτηθέντες. Μετά από ένα χρόνο, επιδιώκεται η ανανέωση των στοιχείων, η στατιστική τους ανάλυση καθώς και η παρουσίαση των τάσεων συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο ερευνών. Μερικά από τα θέματα που μελετώνται είναι η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικές δράσεις στην Καλαμάτα, οι τρόποι ενημέρωσής τους, η χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων εν καιρώ κρίσης, η γνώση των πολιτών και η άποψή τους σχετικά με την υποψηφιότητα της πόλης ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η έρευνα γίνεται τηλεφωνικά και απευθύνεται στους κατοίκους της Καλαμάτας. 

Μετά το πέρας της έρευνας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, σύγκριση των αποτελεσμάτων με την προηγούμενη έρευνα αλλά και σύγκριση με πανελλαδικά στοιχεία που υπάρχουν. Η εταιρία Άποψις, άλλωστε, διεξήγαγε την πανελλαδική έρευνα «Σφυγμός Πολιτισμού» που έλαβε εκτεταμμένη κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο και η οποία παρουσίαστηκε στο Athens Culture Symposium 2015 με θέμα «Επενδύοντας στον Πολιτισμό» που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα.
Παράλληλα, μία ακόμα έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21 σχετικά με τη δραστηριότητα της ΚΕ «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας. Στόχος είναι η καταγραφή των απόψεων των πολιτών, τόσο των εργαζομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις όσο και των μαθητών, γονέων, καλλιτεχνών και άλλων χρηστών της Φάρις,  σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Φάρις στον τομέα του πολιτισμού. Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και ανώνυμο, διεξάγεται ηλεκτρονικά και αφορά κατοίκους της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου