ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ : Απαιτούν ενιαίο έργο στον οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος - Καλό Νερό - Τσάκωνα


Μετά την ευρεία σύσκεψη των εκπροσώπων των φορέων της Ηλείας, που συνεκάλεσε το Επιμελητήριο την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, για την ένταξη μας στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα.
 Απαιτούμε ενιαίο έργο στον οδικό άξονα Πάτρα - Πύργος - Καλό Νερό - Τσάκωνα και αναμένουμε την θέση της κυβέρνησης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του.

Ή σχεδιαζόμενη παρέμβαση στο τμήμα Πάτρα-Πύργος και ο τρόπος εκτέλεσής της με κατάτμηση σε οκτώ επιμέρους εργολαβίες μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες.

Τη στιγμή που μέχρι τώρα μόνο πέντε έχουν τελεσιδικήσει σε επίπεδο δημοπράτησης (αναμένεται ακόμη μία), είναι αβέβαιη η εξέλιξη για τις άλλες δύο, γεγονός που μας οδηγεί στο να έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για την διατύπωση και εφαρμογή ενιαίου Δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος και για τις οκτώ εργολαβίες.

Χωρίς την παραπάνω βασική προϋπόθεση το έργο γίνεται περίπλοκο με αβέβαιη εξέλιξη ως προς την ημερομηνία περαίωσης και λειτουργίας ως αυτοκινητόδρομου.

Επαναδιατυπώνουμε το αίτημά μας για την ευρεία παράκαμψη Πύργου ως είχε σχεδιασθεί και την σύνδεση με τον άξονα προς Αρχαία Ολυμπία ώστε να μην είναι ψευδεπίγραφη η ονομασία Ολυμπία οδός.

Ζητάμε επίσης να διατυπώσετε δεσμευτικά την θέση σας για το Πύργος - Καλό Νερό - Τσάκωνα ώστε να ολοκληρωθεί ο δακτύλιος Πελοποννήσου των αυτοκινητοδρόμων.

Αποδοκιμάζουμε την στάση του υπουργού κυρίου Σπίρτζη που απέκλεισε επιλεκτικά τους βουλευτές της αντιπολίτευσης και φορείς της Ηλείας από την πρόσφατη σύσκεψη στην Αθήνα και καλούμε τον Περιφερειάρχη κύριο Κατσιφάρα να προσκαλέσει με ευθύνη του, τους βουλευτές, τους δημάρχους και τους φορείς του τόπου, για κοινή παρουσία στη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Υπουργό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου