Η Πατρινή αλυσσίδα σούπερ-μάρκετ ΚΡΟΝΟΣ και επισήμως στον Σκλαβενίτη μέσω της Alpha Bank

Το σχέδιο εξυγίανσης θα τεθεί υπ' όψιν των πιστωτών, προκειμένου να τύχει της έγκρισής τους πριν την υποβολή του στο πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση.
Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο σχέδιο εξυγίανσης, έχοντας ως κύριους στόχους τη διάσωση των περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη των προμηθευτών και την ενίσχυση του κλάδου του λιανικού εμπορίου.
Ειδική αναφορά στην πολυσέλιδη συμφωνία, δίνεται και για τα Super Market ΚΡΟΝΟΣ.
Στις σελίδες 38 και 39 της συμφωνίας, αναφέρονται τα εξής: 
Οι Μεταβιβαζόμενες μετοχές εκάστης Μεταβιβαζόμενης Εταιρείας είναι και θα είναι κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και θα μεταβιβασθούν ελεύθερες από κάθε βάρος, με εξαίρεση τα βάρη υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών (οι οποίες θα χορηγούν την συναίνεσή τους εάν απαιτείται), τα οποία έχουν ως εξής:
ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε 100.000 Alpha Τράπεζα
ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕΒΕ 45.458 Alpha Τράπεζας
CHRISCASH&CARRY 67.620.000 Alpha Τράπεζας

Στη Νέα Εταιρεία θα μεταβιβασθούν από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ, οι μετοχές των Μεταβιβαζόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:
ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε 100.000, 100%
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ123.400, 51%
ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕ 45.458, 55% ( το υπόλοιπο παραμένει στην οικογένεια Καρακίτσου και τους συνεργάτες της).

Το δικαίωμα προαίρεσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ για την αγορά του υπολοίπου 45% των μετοχών της Μεταβιβαζόμενης Εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΒΕΕ», μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Νέα Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου