ΠΑΤΡΑ : Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου


  των μελών της Οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Κύριε/Κυρία Συνάδελφε,
 Καλείστε να προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το πρωί, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου