ΠΑΤΡΑ / Επιμελητήριο Αχαϊας : ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡA

Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την κατωτέρω επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τους υφυπουργούς Ιωάννη Τσακίρη και Νικόλαο Παπαθανάση καθώε και προς τον Υπουργό Οινονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τους υφυουργούς Απόστολο Βεσυρόπουλο, Θεόδωρο Σκυλακάκη και  Γεώργιο Ζαββό

ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡA)

Η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που παρόμοιά της είχε να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Και αν οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, σε σχέση με την δυναμική του ιού, είναι ασήμαντες, αυτό οφείλεται στα μέτρα που ελήφθησαν αλλά και στην μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που υπάκουσε και τήρησε τα μέτρα περιορισμού και ως ένα βαθμό την ελευθερία των επιλογών τους.

Η μεγαλύτερη θυσία όμως με πολύ σημαντικές προεκτάσεις έγινε από τον ιδιωτικό τομέα, την επιχειρηματική κοινότητα που σχεδόν δύο μήνες, με κλειστές τις επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον, με την βαθειά ύφεση που ακολουθεί και τα περιοριστικά μέτρα που θα ακολουθήσουν. 

Ένα σημαντικό μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που έκλεισαν (κυρίως ένδυση-υπόδηση), βρέθηκαν με εμπορεύματα που έμειναν αδιάθετα λόγω απώλειας της ανοιξιάτικης αγοράς, και έχουν αδυναμία απόκτησης εμπορευμάτων για την θερινή περίοδο καθώς βρίσκονται με μεγάλες υποχρεώσεις σε προμηθευτές κ.λ.π.

Άλλοι κλάδοι όπως της εστίασης, υπέστησαν αντίστοιχη ζημιά με προϊόντα που κατεστράφησαν, με υποχρεώσεις που δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθούν και αδυναμία σε κεφάλαια κινήσεως για την έναρξη των εργασιών σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, λόγω των περιορισμών που θα ισχύσουν. Υπολογίζεται δε πως το 50% αυτών των επιχειρήσεων δεν θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν έναρξη  λειτουργίας. Ο κλάδος δε της εστίασης και αναψυχής του νομού Αχαΐας είναι πρώτος που υπέστη μεγάλη ζημιά από την ακύρωση των Καρναβαλικών εκδηλώσεων. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την μελέτη που έχουμε εκπονήσει, η ζημιά να αποτιμηθεί στο ποσόν των 8.000.000 ευρώ και με τον πολλαπλασιαστή που είναι 2,89, η τελική ζημιά στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης να είναι 23.120.000 ευρώ.

Η συρρίκνωση της οικονομίας, ως επακόλουθο της μειωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα επιφέρει μειώσεις στις καταναλώσεις και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η τουριστική βιομηχανία, θα επιδεινώσουν τα υφεσιακά φαινόμενα.

Στην περιοχή μας, με προϋπάρχοντα δομικά προβλήματα στην οικονομία που επιδείνωσε η δεκαετής οικονομική κρίση, η ύφεση θα πλήξει  πολλές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, του κλάδου εστίασης και αναψυχής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μεταποίησης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, η τηλεργασία, οι αυτοματισμοί και η ρομποτική θα αφαιρούν θέσεις εργασίας και θα μειώνουν συνεχώς το εισόδημα, σε κοινωνίες που στηρίζουν την οικονομία τους σε προϋπάρχουσες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η παρουσία 30.000 φοιτητών προερχόμενων από άλλες πόλεις στην Πάτρα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι συνδεδεμένες με το προσωπικό που απασχολούν και έχουν αναπτύξει πολυετείς και προσωπικές σχέσεις.

Σε περιόδους μεγάλης ύφεσης, όμως, που πλήττεται η μικρομεσαία επιχείρηση στον μέγιστο βαθμό, η οποία και αποτελεί την ραχοκοκαλιά  της Εθνικής Οικονομίας δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές αλλά είναι μονόδρομος η ανάληψη πρωτοβουλιών:

-          Από την Κεντρική Κυβέρνηση αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, αξιοποιώντας το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν και

-          Από τις τοπικές κοινωνίες στηρίζοντας την τοπική παραγωγή και την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το 2020 θα είναι έτος μεγάλης ανασφάλειας και περαιτέρω συρρίκνωσης του επιχειρηματικού τομέα, με προοπτική (όπως διατυπώνεται) πως το 2021 να αρχίσει σταδιακά η ανάκαμψη. Για τον λόγο αυτό διατυπώνουμε τις ακόλουθες θέσεις και προτάσεις, εφόσον βέβαια εγκριθεί το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για τον Κορωνοϊό»

Α. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αντιμετώπιση της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η Πάτρα, με την αναβολή των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, του κορυφαίου θεσμού για την πόλη από πλευράς επισκεψιμότητας με αντίστοιχη οικονομική ωφέλεια. Έχουμε εκπονήσει μελέτη για τις αρνητικές  επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι και η πρώτη που επλήγη από την υγειονομική κρίση. Η μελέτη έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κο Σκυλακάκη, με αντίστοιχο αίτημα για την λήψη μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

2. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, με την προοπτική εφαρμογής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ισχύει τώρα με τα Πανεπιστήμια. Πολλές πόλεις της χώρας έχουν δομήσει την οικονομική τους δραστηριότητα, στην παρουσία Πανεπιστημίων και φυσικά στην παρουσία των φοιτητών. Στην Πάτρα, δαπανάται μηνιαίως το ποσόν των 30.000.000 ευρώ περίπου από τους φοιτητές άλλων περιοχών που διαμένουν στην πόλη μας. Οι δαπάνες αυτές αφορούν στέγαση, διατροφή, ψυχαγωγία, μετακινήσεις κ.α.

Αν συνεχισθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παγιωθεί, τότε η ζημιά που θα υποστεί η Πάτρα,  όπως και άλλες επαρχιακές πόλεις θα είναι ανεπανόρθωτη. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό από την πολιτεία με την δέουσα προσοχή.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Β1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1.Πολλές επιχειρήσεις που εισάγουν  από τρίτες χώρες, έχουν βρεθεί από τον Μάρτιο με εμπορεύματα σε τελωνειακές αποθήκες και απαιτείται η καταβολή του ΦΠΑ και των αναλογούντων δασμών για τον εκτελωνισμό τους.  Η αναστολή λειτουργίας όμως των επιχειρήσεων στέρησε τους εισαγωγείς από την αναγκαία ρευστότητα. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού θα απαιτηθεί οι υποχρεώσεις αυτές μέσω του TAXIS να ρυθμισθούν, ώστε και ο εκτελωνισμός να γίνει και οι υποχρεώσεις αυτές να καταβληθούν σταδιακά.

2.Επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού του 25% του πληρωτέου ΦΠΑ μέχρι 31/5/2020  με φορολογικές οφειλές που έχουν προθεσμίες πληρωμής μετά την 1/6/2020, για όσες επιχειρήσεις και  ελεύθερους επαγγελματίες όπως επίσης και αυτοαπασχολούμενους εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό του φόρου αυτού εντός του τρέχοντος μηνός.

3.Για το τρέχον έτος αλλά και για το επόμενο 2021, να μην ισχύσει η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, ώστε να παραμείνουν κεφάλαια στις επιχειρήσεις που θα στηρίξουν την βιωσιμότητά τους και θα συνεισφέρουν στην μόχλευση, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των επιχειρήσεων αλλά και τελικά το Εθνικό εισόδημα.

4.Προτείνουμε κατάργηση  του   εχθρικού  για την  επιχειρηματικότητα  τέλους  επιτηδεύματος. 

5.Να δοθεί κίνητρο στους νέους επιστήμονες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με την εφαρμογή του αφορολόγητου για τα πρώτα πέντε χρόνια της επιχείρησης. Το κίνητρο αυτό θα συγκρατήσει νέους επιστήμονες στην χώρα μας και ενδεχομένως να προσελκύσει για επιστροφή και από το εξωτερικό. Επίσης θα δώσει μια διέξοδο προς την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων με δεξιότητες.

6.Να δοθούν σοβαρά κίνητρα   για  επανεπένδυση  των  κερδών ώστε:
- Nα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με στόχο να παραμείνουν βιώσιμες και
-να επενδυθούν κεφάλαια σε νέες δραστηριότητες.

7.Θα πρέπει να σημειώσουμε ιδιαίτερα, πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων βγαίνει λαβωμένη με πολλά και σοβαρά προβλήματα από την δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουν καταστεί βιώσιμες με πολλές θυσίες αλλά και πολλές υποχρεώσεις. Σημαντικό μέρος αυτών έχουν οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικές εισφορές που είναι είτε ρυθμισμένες είτε ληξιπρόθεσμες. Για να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις, χρειάζονται κεφάλαια, αλλά για να συμμετάσχουν στα προγράμματα ρευστότητας πρέπει να είναι ενήμεροι. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να ρυθμισθούν οι οφειλές που υπάρχουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 για εξόφληση σε 120 δόσεις, ώστε να καταστούν ενήμεροι και στο εξής να καταβάλουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τα φυσικά πρόσωπα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ρευστότητας προς την κατανάλωση.

8.Να καταργηθεί η εργοδοτική εισφορά 20 ανά εργαζόμενο υπέρ του ΕΛΠΚ (Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων) που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον νόμο 3996/2011 άρθρο 89, περίπτωση Γ’. Εκτός από την φετινή χρονιά που δεν προβλέπεται να γίνουν κατασκηνώσεις, θα πρέπει και στην συνέχεια να βρεθεί άλλος τρόπος χρηματοδότησης και να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

9.Ως γνωστόν, η φορολογική πολιτική, είναι κυρίως ένα αναπτυξιακό εργαλείο κυρίως και δευτερευόντως εισπρακτικός μηχανισμός. Η μείωση της φορολογίας σε περιόδους ύφεσης, απελευθερώνει κεφάλαια προς τόνωση της οικονομίας με την αντίστοιχη μόχλευση. Ενισχύει και αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση μέσω της κατανάλωσης και εν τέλει αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε:
·         Μείωση φορολογίας τουλάχιστον στο 20% για εταιρείες και στο 15% για τα φυσικά πρόσωπα
·         Μείωση ΦΠΑ τουλάχιστον στο 20%

10. Όπως έχουμε σημειώσει, υπάρχει  ορατός ο κίνδυνος, ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων να μην κάνουν έναρξη εργασιών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να εκτεθούν πολλές επιχειρήσεις (προμηθευτές), με πιστώσεις που έχουν δοθεί προς αυτές τις επιχειρήσεις και που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα βρεθούν με πιστώσεις ανείσπραχτες, να τύχουν ειδικής μέριμνας με αντίστοιχες φορολογικές απαλλαγές και συμψηφισμό του ΦΠΑ των αντιστοίχων τιμολογίων που έχουν εκδώσει.


Β2. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.Οι εξαγωγείς που εξάγουν κυρίως προϊόντα μεταποιημένα και μη, του πρωτογενούς τομέα, αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλα κόστη στο μεταφορικό έργο. Αυτό οφείλεται στην ραγδαία μείωση των εισαγομένων από την Δυτική Ευρώπη και απουσία μεταφορικού έργου προς την χώρα μας, με αποτέλεσμα τα μεταφορικά μέσα να επιβαρύνουν όλο το κόστος στους εξαγωγείς με αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών μας. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το κόστος αυτό να μετριασθεί με φορολογικά η άλλα κίνητρα.

Β3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ – ΔΑΝΕΙΑ

1.Για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα χρειασθούν σημαντικά κεφάλαια, και θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι αδιάθετοι πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμορφώνοντας τους σχεδιασμούς και τις κατευθύνσεις.

2.Τα εγκεκριμένα έργα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε διάφορες δράσεις του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να αναμορφωθούν όσον αφορά τις δεσμεύσεις, ώστε να είναι πιο ευέλικτα με τελικό στόχο την υλοποίηση των επενδύσεων και την απορρόφηση των κονδυλίων σε ποσοστό έως 100%

3.Τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει να έχουν 10ετή διάρκεια με δύο χρόνια περίοδο χάριτος και με επιβάρυνση του επιτοκίου euribor.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γ1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΗΜΩΝ

Σε περιόδους μεγάλης ύφεσης, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε και πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην  παροχή ρευστότητας στις τοπικές οικονομίες, έχει η ενεργοποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.
Στην περιοχή μας έχουμε το πλεονέκτημα, έναντι άλλων περιοχών, να έχουμε σημαντικά έργα σε εξέλιξη όπως η Πατρών-Πύργου και η σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι το νέο λιμάνι. Επίσης είναι σε εκκρεμότητα η κατασκευή του εμπορικού λιμένα και η κατασκευή Μαρίνας μεσαίων και μεγάλων σκαφών στο παλιό λιμάνι (έργα που βρίσκονται σε φάση προγραμματισμού).
Θα πρέπει τα έργα αυτά να ενεργοποιηθούν άμεσα ώστε να ενισχυθεί η αγορά και ο κατασκευαστικός κλάδος και να προκαλέσουν αντίστοιχα ρευστότητα στην τοπική οικονομία. Προς τούτο θα χρειασθεί να γίνουν και νομοθετικές παρεμβάσεις για την ταχεία δημοπράτηση και υλοποίησή τους.
Οι τοπικοί Αυτοδιοικητικοί φορείς όπως ο Δήμος Πατρέων αλλά και οι άλλοι Δήμοι του Νομού Αχαΐας να δραστηριοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, με ταχεία υλοποίηση για έργα που έχουν διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις αλλά και παράλληλα διεκδικώντας έργα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που πρόσφατα ανακοινώθηκε.
Γ2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι η ανάδειξη  των τοπικών επιχειρήσεων που παράγουν μεταποιημένα και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Θα πρέπει η κοινωνία να εθισθεί σε κατανάλωση τοπικών προϊόντων ώστε το οποιοδήποτε διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση να επιστρέφει στην τοπική κοινωνία. Και στον τομέα αυτό θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε ο καταναλωτής να αντιληφθεί την συνολική ωφέλεια που θα έχει το εισόδημά του, από την κατανάλωση τοπικών προϊόντων έναντι των εισαγομένων. Το Επιμελητήριό μας ήδη από το 2017, έχει εκπονήσει μελέτη που υποδεικνύει δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία έχουμε ήδη παραδώσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάλος
Αντίστοιχο πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκπονηθεί για την ανάδειξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελληνικών προϊόντων, με στόχο να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.
Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Ο κατασκευαστικός κλάδος, αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο η εντατική προσπάθεια για περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση, αλλά και η έμπρακτη υποστήριξη αυτού του τομέα, προκειμένου να αναπτυχθεί δυναμικά στο άμεσο μέλλον.
Οι επενδύσεις στις κατασκευές θα υποστηρίξουν, την ανάκαμψη της οικονομίας σημαντικά και άμεσα. Πάνω από 100 Επαγγέλματα δραστηριοποιούνται γύρω από την οικοδομική δραστηριότητα, και χιλιάδες οικοδόμοι και τεχνίτες θα βρουν εργασία. Παράλληλα θα αυξηθούν σημαντικότατα οι εισροές στα ταμεία του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος. Η πίστη λοιπόν στην ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας και η λήψη μέτρων θα προκαλέσουν ένα πραγματικό «θετικό σοκ» στην οικονομία της χώρας με άμεσα αποτελέσματα.

Τα μέτρα που προτείνουμε είναι δύο (2) κατευθύνσεων :

Δ1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Χαμηλότοκα δάνεια για αγορά νέων ακινήτων, για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.                                                                                                   
Δάνεια έως 100.000 Ευρώ με επιτόκιο 1% για αγορά νεόδμητων ακινήτων και εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το υπερβάλλον ποσό που απαιτείται από την έγκριση της τραπέζης.
Δάνεια έως 500.000 Ευρώ επιτόκιο 1% για ανέγερση και εμπορία νέων ακινήτων και εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το υπερβάλλον ποσό που απαιτείται από την έγκριση της τραπέζης.
Δάνεια έως 25.000 Ευρώ επιτόκιο 1%  για ανακαίνιση κατοικίας.
                                               
·         Κατάργηση του πόθεν έσχες για την αγορά νέων ακινήτων έως το 2023. (Είναι μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθούν λιμνάζοντα κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από πραγματική εργασία που το οικονομικό σύστημα της χώρας επέτρεψε τις περασμένες δεκαετίες να δημιουργηθεί, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να εξαχθεί στο εξωτερικό).
·         Μείωση ΦΠΑ για όλες τις οικοδομικές εργασίες και υλικά στο 13% ως το τέλος του 2023.Μετά την αναστολή της εφαρμογής του ΦΠΑ στην αγορά ακινήτων από τις αρχές του 2020, το ΦΠΑ αποτελεί απλά κόστος για τις οικοδομικές επιχειρήσεις και δεν συμψηφίζεται. Η μείωση του ΦΠΑ θα σημάνει μείωση του κατασκευαστικού κόστους και κατά συνέπεια την δημιουργία πιο προσιτού προϊόντος στην αγορά.
·         Καθορισμός χαμηλότερων ορίων επένδυσης σε ακίνητα με σκοπό την χορήγηση Golden Visa για περιοχές εκτός Αττικής και νησιών  υψηλής ζήτησης. 
·         Φοροαπαλλαγές για κάθε επένδυση σε κατασκευαστικό έργο (-25% στον φόρο που αναλογεί στην επένδυση).
·         Προστασία της πρώτης κατοικίας ως το τέλος του 2023 με σκοπό την διατήρηση της αγοράς χωρίς νέες αναταράξεις. Το μέτρο θα οδηγήσει στην ενθάρρυνση της αγοράς νεόδμητων Ακινήτων.
·         Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων οικοδομικών έργων, με διαδικασίες fast track με ενίσχυση των πολεοδομικών γραφείων με ιδιώτες μηχανικούς και μείωση της γραφειοκρατίας.
·         Επιδότηση ψηφιακής προβολής και προώθησης ακινήτων.
  
Δ2. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ

·         Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου για τα αδιάθετα ακίνητα των οικοδομικών επιχειρήσεων.
·         Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για εταιρίες και υποκαταστήματα έως το 2023.
·         Μείωση του φόρου εισοδήματος των εταιριών  από εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια ακινήτων τους, που να αντιστοιχεί στην μείωση των εισοδημάτων από ενοίκια λόγω της απόφασης για καταβολή του 60% του ενοικίου από πληττόμενα άτομα και επιχειρήσεις.
Τα μέτρα μπορούν να παίρνονται και σταδιακά, αν και μόνο η συνολική εφαρμογή του πακέτου θα προκαλέσει ένα πραγματικό «θετικό σοκ». Τα οικονομικά οφέλη θα παρέχονται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Η επαναφορά μετά από πλέον των 10 ετών ύφεσης στην οικοδομική δραστηριότητα μπορεί τώρα να αποτελέσει μέρος της λύσης στην νέα ύφεση που ζει η χώρα και τα εργαλεία είναι δοκιμασμένα.

Ε. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ ΜΕΤΡΑ

Οι υγειονομικοί περιορισμοί που ανακοινώθηκαν, καθώς και ημερομηνία έναρξης της υπολειτουργίας των καταστημάτων εστίασης κάνουν επιτακτική την ανάγκη λήψης οικονομικών μέτρων στήριξης του κλάδου. 
Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε τρεις (3) βασικούς άξονες παρέμβασης στο φορολογικό, ασφαλιστικό και αναπτυξιακό σχέδιο δράσης.

Ε1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ  6% & 13%.

Μετάβαση του φαγητού στο 6% και όλων των ροφημάτων και αλκοολούχων ποτών στο 13%. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αποτέλεσε το κύριο προεκλογικό επιχείρημα της κυβέρνησης και ειδικά για τον κλάδο της εστίασης υποσχέθηκε την υπαγωγή όλων των προϊόντων στο 13%. Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο την υπαγωγή στον χαμηλό συντελεστή 6% για το φαγητό και στον μεσαίο 13% για όλα τα ροφήματα και τα ποτά. Ο κλάδος της εστίασης ως αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού, πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστικός με τις γειτονικές χώρες αλλά ταυτόχρονα και να σταθεί ξανά όρθιος.
Στόχος είναι βγαίνοντας από την οικονομική κρίση ενιαίο μονοψήφιο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα της εστίασης.

Ε2.ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 50% ΜΕΧΡΙ 31/12/2020

Με στόχο την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, προτείνεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% έως 31/12/2020 καθώς και κίνητρα για την μετατροπή των συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
Θεωρούμε σημαντικό να μπει ανώτατο πλαφόν, 250 €, εργοδοτικών εισφορών ανά υπάλληλο του επισιτιστικού κλάδου.

Ε3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 Η εστίαση σε αντίθεση με τα άλλα κλειστά καταστήματα, με την επανέναρξη θα χρειαστεί πρώτες ύλες και προϊόντα απαραίτητα για την λειτουργία της. Το μικρό αυτό κεφάλαιο θα πέσει συνολικά στην πραγματική οικονομία και θα αναμοχλεύσει όλη την προμηθευτική αλυσίδα δίνοντας πνοή και κουράγιο σε ιδιοκτήτες και προμηθευτές .
Προτείνεται η καταβολή εφάπαξ ποσού ίσο με το 3% του τζίρου του 2019 και σε κάθε περίπτωση με ανώτατο πλαφόν τα 8000 €.

Ε4.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα καταστήματα εστίασης αλλά και έμποροι – προμηθευτές αυτών, μετά την απαγόρευση λειτουργίας και την μεγάλη διάρκεια της αναστολής εργασιών έχουν βρεθεί με προϊόντα (πρώτες ύλες και εμπορεύματα) που λόγω της φύσεώς τους έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εκδοθεί οδηγία, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να καταγράψουν τα προϊόντα, να γίνουν πρωτόκολλα καταστροφής ή επιστροφής και να τύχουν ευεργετημάτων, όπως φορολογικά ή απαλλαγής ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα τιμολόγια αγοράς.
ΣΤ. ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τέλος, συμφωνούμε και υποστηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Να εκμεταλλευθεί το κράτος, την εμπειρία που απέκτησε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,  λόγω της πανδημίας, ώστε να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να καταργηθεί η φυσική παρουσία του φορολογούμενου/πολίτη/επιχειρηματία στις υπηρεσίες όπου αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Και βασικά να Διασφαλιστεί, ώστε οι φορολογικοί συντελεστές, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεν θα αυξηθούν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Σύμφωνα με τα ισχύοντα η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. 

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, που την θεωρούμε δίκαιη, παρακαλούμε να παραταθεί η προθεσμία τροποποίησης μέχρι την 24η Μαΐου 2020.

Ο λόγος είναι πως πολλές κυρίως μικρές επιχειρήσεις, λόγω των συνθηκών από την υγειονομική κρίση, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιήσουν την σχετική τροποποίηση, παρά το ότι δικαιούνταν σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν το φορολογικό έτος 2020.

2.Σήμερα εργάζεται το 1/3 του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια των σχετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην εξυπηρετούνται και να προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες, όσον αφορά την διεκπεραίωση υποθέσεων. Στα πλαίσια αυτά, αιτούμαστε όπως η αλλαγή των Κ.Α.Δ. γίνεται και από τους λογιστές προκειμένου να υπάρχει η σωστή εικόνα το συντομότερο δυνατόν και να μπορέσουν να αιτηθούν τα οποιοδήποτε ευνοϊκά δάνεια που ανακοινώνει το Υπουργείο.                                                                                Όποιες από τις εργασίες μπορούν να γίνουν από τα Λογιστικά γραφεία για λογαριασμό των φορολογουμένων και δεν υποκρύπτουν φοροδιαφυγή καλό θα ήταν να γίνονται ανάλογα και με  την τάξη που είναι ο κάθε Λογιστής και να μην υποχρεούμεθα να πηγαίνουμε με ραντεβού το οποίο μπορεί να είναι και μετά από μια εβδομάδα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας με συνεχείς παρεμβάσεις του, έχει επιτύχει σημαντικές αποφάσεις και θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα άλλα Επιμελητήρια θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα επηρεάσουν την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου