ΠΑΤΡΑ : Εδώ Πανεπιστήμιο


Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS+
To Erasmus Student Network (ESN) δημοσίευσε έρευνα η οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες των φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά τις επιπτώσεις του covid-19 στους συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη. Στην έρευνα συμμετείχε και το ESN του Πανεπιστημίου Πατρών, ESNUOPA (https://uopa.esngreece.gr). Μπορείτε να βρείτε την έκθεση «Student Exchanges in Times of Crisis - Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe» στο ακόλουθο link: https://esn.org/covidimpact-report
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, αλλά και των τοπικών συστημάτων που λειτουργούν σε όσα Τμήματα δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο Ψηφιακό Άλμα. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς κάθε φοιτητή. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, οι βασικές συστάσεις που αφορούν τον αερισμό και τη χρήση των συστημάτων εξαερισμού-κλιματισμού των δημοσίων κτηρίων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας του Ιδρύματος, είναι οι εξής:
·     Εξασφάλιση του φυσικού αερισμού των εσωτερικών χώρων με φρέσκο εξωτερικό αέρα, όσο συχνότερα γίνεται.
·     Τα παράθυρα να είναι ανοικτά καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του γραφείου ή όσο περισσότερο γίνεται. Συνιστάται να παραμένουν για τουλάχιστον 15 λεπτά ανοιχτά όταν κάποιος εισέρχεται σε ένα δωμάτιο, ιδιαίτερα αν το δωμάτιο είχε χρησιμοποιηθεί από άλλους πριν από αυτόν.
·     Οι θύρες να είναι ανοικτές, εφόσον δεν είναι απαραίτητη η ιδιωτικότητα.
·     Μονάδες κλιματιστικών, τύπου fancoil (FCU) ή διμερούς τύπου (splitunits), πρέπει να αποφεύγεται να λειτουργούν, όταν είναι εφικτό. Όταν δεν είναι εφικτό, να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη παροχή φυσικού αερισμού (ανοιχτά παράθυρα) και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635, 23-4-2020). Η σύσταση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της επαναιώρησης των ιών στην περίπτωση διακοπής και επανέναρξης της λειτουργίας των μονάδων καθώς και στην επαρκή ανανέωση του εσωτερικού αέρα με φρέσκο.

·     Νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16.5.2020 (ΦΕΚ 1869/17.5.2020 Β’) ΦΕΚ 1869/17.5.2020 Β«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

·     Κ.Υ.Α με Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 (ΦΕΚ Β' 1856)(ΦΕΚ Β' 1856)  «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»


ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

·     Δωρεάν Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του ChicagoUniversityPress
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης  εξασφάλισε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του University of Chicago Press. Ανάμεσα στα ηλεκτρονικά περιοδικά του διαθεματικού αυτού πανεπιστημιακού εκδοτικού οίκου μπορεί κάποιος να βρει τα Classical Philology, The Elementary School Journal, Ethics, The Journal of Geology, Journal of Labor Economics, The Journal of Law and Economics, Philosophy of Science, Schools: Studies in Education, κ.α. Η πρόσβαση ισχύει μέχρι τις 8 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:
·     Δωρεάν Πρόσβαση σε Πηγές – Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων
Στον καιρό της πανδημίας και της έναρξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης παρείχε ευκαιρίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο, οι οποίες όμως ήταν παροδικές και όχι μόνιμες. Για να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητών και να μη χαθεί χρόνος για αυτές τις ευκαιρίες, η ΒΚΠ έχει ομαδοποιήσει τις πηγές ανά ημερομηνία τερματισμού της δωρεάν πρόσβασης. Το ημερολόγιο αυτό διατίθεται σε μορφή Google Calendar, ώστε να το ενσωματώσει κάποιος στη διαδικτυακή του έκδοση ή να το «κατεβάσει» ως iCal αρχείο για εφαρμογές προγραμματισμού. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://library.upatras.gr/news/accessexpirycalendar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου