Ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»


Μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας βγάζει στο "σφυρί” 26 ακίνητα η PQH*. Τα εν λόγω ακίνητα ήταν στην κατοχή εκκαθαριζόμενων ιδρυμάτων, όπως π.χ. ΑΤΕ και βρίσκονται σε όλη την επικράτεια.
Με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς η PQH καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά για την απόκτηση οποιοσδήποτε εκ των ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην PQH τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αργότερο μέχρι την 21η Αυγούστου στις 17.00.


Ανάμεσα στα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως γράφει το capital.gr, προβλέπεται και η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού (ίσου με το 5% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε ακινήτου). Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων η PQH θα καλέσει όσους προκρίνονται να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά.
Ποια είναι τα προς εκποίηση ακίνητα και ποια η τιμή πρώτης προσφοράς:
- Στη Θερμή Θεσσαλονίκης μονοκατοικία 102,78 τμ., με 2 ισόγειες αποθήκες 40 τ.μ. και 9,61 τ.μ. εντός οικοπέδου 987 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 142.000 ευρώ
- Στην Πάτρα βιοτεχνικό ακίνητο με γραφεία και αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 1.685 τ,μ. σε οικόπεδο 5.000 τ,μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 567.000 ευρώ

- Βιοτεχνικό κτήριό επιφάνειας 1.692,83 τ,μ, σε οικόπεδο 2.605,5 τ,μ., στην Πάτρα, με τιμή πρώτης προσφοράς 376.000 ευρώ
-  Στη θέση Καλαντέρι στην Πάτρα οικόπεδο 9.808,93 τ,μ. με παλαιωμένες βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 731 τ.μ., με τιμή πρώτης προσοφράς 395.000 ευρώ.
- Μεζονέτα επιφάνειας 158,40 τ.μ., σε συγκρότημα 4 κατοικιών, εντός οικοπέδου 525,30 τ.μ, (κατοικία Δ’), που βρίσκεται στο Μιντιλόγλι Πατρών, με τιμή πρώτης προσφοράς 100.000 ευρώ.
- Στο Μιντιλόγλι Πατρών βγαίνει στο "σφυρί" και άλλη μεζονέτα 164,17 τ.μ., σε. συγκρότημα 4 κατοικιών, εντός οικοπέδου 525,30 τ,μ. (κατοικία Γ’), με τιμή πρώτης προσφοράς 103.000 ευρώ. Στη Ακράτα βρίσκεται οικόπεδο 1.671,23 τ.μ. που εκποιείται με τιμή πρώτης προσφοράς τις 68.000, ισόγειο Διαμέρισμα 60,78 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 19.000 ευρώ και ημιτελής Μεζονέτα Αρ.5 296,13 τ,μ. επί οικοπέδου επιφανείας γ - 815,37 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 92.100 ευρώ.
- Αγρός εκτός σχεδίου στα Γρεβενά 15.934,43 τμ, με τιμή πρώτης προσφοράς  47.800 ευρώ,  ένας ακόμη αγρός στην θέση "Λιβάδια"15.241,64 τμ με τιμή πρώτης προσφοράς 45.800 ευρώ και ένας τρίτος αγρός εκτός σχεδίου 13.716,07 τμ. με τιμή πρώτης προσφοράς 16.200 ευρώ.
- Κατάστημα 100 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 105.000 ευρώ στην Κοζάνη.
- Διαμέρισμα ισογείου 117,19 τ,μ. με υπόγειο parking - αποθήκη 59,18 τ.μ. με ποσοστό συγκυριότητας 50% σε οικόπεδο 783,20 τ.μ. και με τιμή πρώτης προσφοράς 82.000 ευρώ στα Ψαχνά Ευβοίας.

- Ημιτελής Μεζονέτα 2 επιπέδων, συνολικής επιφανείας 94,32 χ.μ. με υπόγειο 41,76 τ.μ., σε οικόπεδο 1.030,27 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 45.200 ευρώ. που βρίσκεται στην Ερέτρια.
- Καταστήματα ισογείου ορόφου 1-1,1-2,13 & υπόγειες . αποθήκες Υ1, Υ2, Υ3 συνολικού εμβαδού 1.382,38τμ, σε μη αποπερατωμένη οικοδομή εντός οικοπέδου επιφάνειας 1.818,84 τ. με τιμή πρώτης προσφοράς 203.000 ευρώ που βρίσκεται στη Λαμία.
- Διώροφη οικοδομή στη Λαμία εντός οικοπέδου 205,60 τ.μ, αποιελούμενη από υπόγεια αποθήκη 54 τ.μ., διαμέρισμα ισογείου ορόφου 91.75 τ.μ. και διαμέρισμα πρώτου ορόφου 100,85 τ,μ με τιμή πρώτης προσφοράς 57.000 ευρώ
- Οικόπεδο 593,43 τ.μ. (1 /8 εξ αδιαιρέτου) στον Οικισμό Σκαυτάρο με τιμή πρώτης προσφοράς 1.800 ευρώ.
- Αγροτεμάχιο 4.150,73 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς τις 7.700 ευρώ που βρίσκεται στην Καλλονή Μυτιλήνης
- Κτίριο εμπορικών χρήσεων (πρώην υπεραγορά) με δύο ισόγεια καταστήματα συνολικής επιφάνειας 642,34 τ.μ. και όροφο γραφείων επιφάνειας 133,35 τ,μ, επί οικοπέδου έκτασης 1.557,36 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 230.000 ευρώ.
- Διαμέρισμα Ά ορόφου 66,40 τ.μ. σε οικόπεδο 308,76 τ.μ. - με τιμή πρώτης προσφοράς 24.000 ευρώ.
- Διαμέρισμα Ά ορόφου 90,35 τ.μ. σε οικόπεδο 308,76 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 37.000 ευρώ.
- Ισόγειο Κατάστημα 166.17 τ.μ. σε οικόπεδο 308,76 τ.μ, με τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.
- Αγροτεμάχιο 1.791,82 τ.μ. στην Κορινθία με τιμή πρώτης προσφοράς 3.500 ευρώ.
-Οικόπεδο 471,25 τ.μ. που βρίσκεται στο Άργος με τιμή πρώτης προσφοράς 22.000 ευρώ
- Οικόπεδο στο Άργος 720,88 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 35.000 ευρώ.

* H PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), Ειδικός Εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, με υπευθυνότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις και έχει ήδη λάβει προληπτικά μέτρα από τις αρχές Μαρτίου για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου