ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ : Βελτίωση προσβασιμότητας Τουρλίδας

Aποφάσεις για σημαντικά έργα και δράσεις έλαβε η Οικονομική Επιτρο
πή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που συνεδρίασε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου  υπό τον Πρόεδρο και Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.
Μεταξύ άλλων, το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο «Βελτίωση της προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας», προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για το πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2021-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ ευρώ. 
 
Εξάλλου, προ ημερησίας διάταξης εγκρίθηκαν συμπληρωματικά δρομολόγια για την μεταφορά μαθητών στην ΠΕ Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2020-2021. Με βάση την απόφαση, πρόκειται να βγει η β' πρόσκληση του διαγωνισμού, με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 257.585,12 ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου