ΠΑΤΡΑ : Μεταβολές σε Σχολικές Μονάδες

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πατρέων, την οποία εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή, για τις Μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους  για το  σχολικό έτος 2021-2022.

Οι μεταβολές που προτείνονται είναι οι εξής:

 

 

Α/Α

 

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

1

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από 2/θέσιο σε 3/θέσιο

2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ

Από 1/θέσιο σε 2/θέσιο

 

 

 

 

Α/Α

 

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ- Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

Από 10/θέσιο σε 12/θέσιο

2

35Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από 13/θέσιο σε 15/θέσιο

3

54Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από 11/θέσιο σε 12/θέσιο

4

45Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από 12/θέσιο σε 14/θέσιο

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

Από 5/θέσιο σε 6/θέσιο

6

2Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από 6/θέσιο σε 8/θέσιο

 

Επίσης, κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προστέθηκε και η μεταβολή του 13ου Δημοτικού Σχολείου από 9θέσιο και 10θέσιο, εάν δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

 

Σε ότι αφορά στις Σχολικές  Μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό  έτος 2021-22  δεν υπάρχει  καμία πρόταση  μεταβολής τους.

 

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου