Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων...

  συνεδρίασε σήμερα το πρωί εκτάκτως -μέσω τηλεδιάσκεψης- και ψήφισε ομόφωνα τα εξής θέματα:-Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων για το 2020 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, με βάση την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.-Έγκριση σύναψη συνεργασίας με την ECOELASTIKA A.E., για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών του Δήμου. -Έγινε δεκτή η ένσταση αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» -Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων».

 

-Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017»-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης».-Έγκριση παραχώρησης της χρήσης γηπέδου που βρίσκεται στο Ακταίο, από την Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.), έναντι ετησίου αντιτίμου ενός ευρώ και  εξουσιοδότηση του  Δημάρχου  Πατρέων, για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων: 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου