ΠΑΤΡΑ : Δημοτικό Συμβούλιο την 27η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη


 Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων,  την 27η   Ιανουαρίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17.30, με τα  παρακάτω  θέματα:

 

 

 

 

 1.  Καθορισμός συντελεστών έτους 2021 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

2.  Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων, έτους 2021 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ.  Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).

3.  Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2021 (σχετική η 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).

4.  Έγκριση της αριθ. 25/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αραχωβιτίκων, η οποία αφορά στην  λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου Αραχωβιτίκων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

5.  Έγκριση συμφωνίας- συμφωνητικού, μεταξύ Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η Μέριμνα» και Δήμου Πατρέων - Ξυλουργικό Εργαστήριο (μηχανήματα –εργασίες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

6.  Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητας Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

7.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού και μειωτικού) του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου