ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ : Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Στο πλαίσιο αναθεώρησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προγραμματίζουν μία δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στον επανακαθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της στρατηγικής για την περιοδο 2021-2027.                                                                                                                                

Η διαδικασία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διοργάνωση 4 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με την εξής δομή και με το παρακάτω πρόγραμμα:

·         Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 - Τουρισμός Εμπειρίας & Πολιτισμός.   Περιλαμβάνει ξεχωριστές εικονικές συναντήσεις (virtual rooms) στους τομείς :

    • «Θεματικός Τουρισμός»,

o   «Γαστρονομία: Toπική κουζίνα-Τοπικά προϊόντα» και

o   «Δημιουργική/Πολιτιστική Οικονομία». 

  • Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 - Γαλάζια Οικονομία.  Περιλαμβάνει ξεχωριστές εικονικές συναντήσεις (virtual rooms) στους τομείς :

o   «Αλιεία-Ιχθυοκαλλιέργειες» και

o   «Θαλάσσιος Τουρισμός»

  • Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 – Αγροδιατροφή.  Περιλαμβάνει ξεχωριστές εικονικές συναντήσεις (virtual rooms) στις αλυσίδες αξίας:

o   «Aμπέλι-Οίνος»,

o   «Ελιά-Λάδι» και

o   «Κρέας-Γάλα».

  • Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 - Οριζόντιες Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στο περιφερειακό σύστημα καινοτομίας.  Περιλαμβάνει ξεχωριστές εικονικές συναντήσεις (virtual rooms) στους  τομείς:
    • Ψηφιοποίηση –ΤΠΕ με έμφαση στους τομείς περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της ΠΙΝ (πχ τουρισμός, υγεία, κλπ).
    • Αειφορία και Κυκλική Οικονομία.

 

Στόχος των Εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων και προτάσεων στα θέματα που καλύπτονται από αυτά ώστε να εξελιχθούν κατά το δυνατόν σε δράσεις του επόμενου Περιφερειακού προγράμματος 2021-27.

Oι συμμετέχοντες προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον επιχειρηματικό τομέα καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Όλα τα Εργαστήρια θα διεξαχθούν πρωινές ώρες (10:00 – 13:00), μέσω της πλατφόρμας www.e-presence.gov.gr

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση

https://forms.gle/yFT2Z3BvnES92vyt9

δηλώνοντας κατά την εγγραφή τους τη διεύθυνση email με το οποίο θα συνδεθούν στην πλατφόρμα e-presence.gov.gr.

Για κάθε Εργαστήριο οι δηλώσεις θα κλείνουν 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της ΕΥ ΔΕΠ Ιονίων Νήσων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου