ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Το διαδικτυακό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου(11.00 – 14.00 ώρα Ελλάδος)

Τα τρία ευρωπαϊκά έργα SEACAP 4 SDG, MeetMED και Efficient Buildings Communityενώνουν τις δυνάμεις τους για την συνδιοργάνωση του ευρωμεσογειακού (Euro-Mediterranean) εργαστηρίου«Καινοτομία &επιπτώσεις: Καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης για κτήρια σε πόλεις της Μεσογείου».

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις τοπικές αρχές, καθώς και τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς ενεργειακούς οργανισμούς. Προσφέρει την ευκαιρία να παρουσιαστεί ένα πανόραμα χρήσιμων εργαλείων και μεθοδολογιών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.Επίσης οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις ανάγκες των πόλεων για τηνδυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων. 

Το  έργοSEACAP 4 SDG, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBCMED, στοχεύει στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και εργαλείων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αυτή η μείωση θα επιτυγχάνεται μέσω οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση, ενσωματώνοντας σχέδια δράσης για την αειφόρο  πρόσβαση στην ενέργεια και το κλίμα, και καινοτόμους μηχανισμούςυποστήριξης των πόλεων.

Το έργο MeetMED, που χρηματοδοτείται από την ΕΕστοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος σε μία χώρα. Επικεντρώνεται στους τομείς κτηρίων και συσκευών μέσω μίας πολυδιάστατης προσέγγισης, χωρίς αποκλεισμούς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή συνεργασία.

Το  Efficient Buildings Community, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED είναι ένα δίκτυο δημόσιων αρχών, ενεργειακών οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών οργανισμών με στόχο την ενίχυση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SEACAP 4 SDG, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «ENI CBC Mediterranean 2014‐2020Programme» και στο έργο Efficient Buildings, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «INTERREG MED 2014‐2020Programme»με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου