Κρίση Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων, καθώς και τοποθετήσεις Αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή δύο  Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως

 

 Διατηρητέο τον :

·       Γεώργιο Γιάννινα

Ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή του Αντιστρατήγου Αστυνομίας Γεωργίου Γιάννινα και του Αντιστρατήγου Στρατού Ξηράς Γεωργίου Κωστίδη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 22 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικό - Ιατρό και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

 

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη τριών (3) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

 

·       Λάζαρο Μαυρόπουλο        

·       Γεώργιο Κανέλλο    

·       Γεώργιο Δούβαλη   

 

Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

 

·       Ηλία Κοσσυβάκη             

·       Ελευθέριο Γκαρίλα           

·       Σπυρίδωνα Σκλάβο          

·       Νικόλαο Σπανουδάκη                

·       Χρήστο Κονδύλη             

·       Δημήτριο Μάλλιο            

·       Ελευθέριο Ντουρουντού            

·       Εμμανουήλ Δουρβετάκη            

·       Απόστολο Μαρτζάκλη                

·       Πασχάλη Συριτούδη         

 

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω εννέα (9) Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (-7- Γενικών Καθηκόντων και -2- Ειδικών Καθηκόντων), οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα :

 

·       Γεώργιο Καστάνη            

·       Παρασκευά Σανιδά           

·       Αντώνιο Ρουτζάκη           

·       Πέτρο Τζεφέρη               

·       Εμμανουήλ Δασκαλάκη              

·       Νικόλαο Σκαρτσή            

·       Λάμπρο Παπαδόπουλο               

·       Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό-Ιατρό)

·       Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

 

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξίαρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

       Γεώργιος Γιάννινας, ως Υπαρχηγός του Σώματος,

       Λάζαρος Μαυρόπουλος, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

       Γεώργιος Κανέλλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

       Γεώργιος Δούβαλης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου