Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

 

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεωργίου Γιάννινα και Λάζαρου Μαυρόπουλου:

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω έντεκα (11) Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων :

·       ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δημήτριος      

·       ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία   

·       ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος    

·       ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ         Αστέριος     

·       ΔΟΥΒΑΛΗΣ Κωνσταντίνος 

·       ΜΠΑΛΛΑΣ Γεώργιος

·       ΤΣΕΤΣΙΚΑΣ Νικόλαος       

·       ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος    

·       ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

·       ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος     

·       ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος (Υγειονομικός – Ιατρός)

 

 

 

 

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων :

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

·       ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Χρήστος       

·       ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης  

·       ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χρήστος        

·       ΓΕΡΜΑΝΟΣ Θωμάς 

·       ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Βασίλειος     

·       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ασημάκης      

·       ΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτριος     

·       ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος        

·       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

·       ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Χαράλαμπος  

·       ΡΟΚΚΟΣ Βασίλειος  

·       ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Ιωάννης     

·       ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Σταύρος        

·       ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Γεώργιος       

·       ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος        

·       ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ιωάννης     

·       ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος    

·       ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Παναγιώτης  

·       ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

·       ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης  

·       ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Θωμάς        

·       ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος     

·       ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης        

·       ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος 

·       ΚΩΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσίλαος  

·       ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος    

·       ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ανδρέας    

·       ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος       

·       ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας     

·       ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα

·       ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος     

·       ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος    

·       ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ Φώτιος

·       ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος  

·       ΝΕΣΤΟΡΑΣ Θωμάς  

·       ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων  

·       ΘΑΝΟΣ Λουκάς      

·       ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ        

·       ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος        

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

·       ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος (Υγειονομικός- Ιατρός)

·       ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος (Υγειονομικός- Ιατρός)

·       ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ιωάννης (Υγειονομικός- Ιατρός)

·       ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος (Υγειονομικός –Οδοντίατρος)

·       ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος (Υγειονομικός –Ψυχολόγος)

 

Κρίθηκαν, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι κατωτέρω δεκαοχτώ (18) Ταξιάρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο π.δ/γμα :

 

·       ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ Κωνσταντίνος       

·       ΤΣΑΤΣΗΣ Μιχαήλ    

·       ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος      

·       ΤΖΙΤΖΗΣ Αντώνιος  

·       ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ Νικόλαος      

·       ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ Ανδρέας

·       ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Στυλιανός

·       ΚΟΥΦΟΣ Απόστολος        

·       ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης    

·       ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γεώργιος        

·       ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

·       ΚΟΥΚΑΡΗΣ Παντελής       

·       ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Ευάγγελος    

·       ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος

·       ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ Ιωάννης       

·       ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος      

·       ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνιος (Υγειονομικός-Ιατρός)

·       ΘΕΟΦΙΛΟΥ Παναγιώτης (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

 

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου